Kurs-Code LauZ4153

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge12

Arbeit im Labor (Stundenzahl)4

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)28.10.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Irina Sivicka

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Bimšteine G., Lepse L., Bankina B. (2014) Kāpostu, burkānu, sīpolu slimības un to ierobežošanas iespējas. Jelgava: LLU, 104 lpp.
2. Dembovskis A., Drudze I. Gailīte M. u.c. Dārzeņkopība. Rokasgrāmata. Lauka dārzeņu audzēšana. Pūre: Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija, 2007. 284 lpp.
3. Gailīte M., Geida A. Gurķi. Rīga: AS “Lauku Avīze”, 2017. 128 lpp.

4. Jakobija I., Bērziņa M., Bēme I. u.c. Dārzeņi un kartupeļi. Rīga: VAAD, 2014. 66 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. McLeod J. Orgabic Gardening. The A-Z House of Heallthy Gardening. Pry Ltd Random Australia. 608 p.
2. Plīse E. Dārzeņu kaitēkļi. Ozolnieki: LLKC, 2004. 98 lpp.

3. Мамонов, Е. В. Овощные культуры. Москва: ЭКСМО-Пресc, Лик пресс, 2001. 493 с.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Interneta resursi, dažādi informatīvie materiāli.
Nozares žurnāli: Dārzs un drava, Dārza pasaule, Profesionālā Dārzkopība u.c.
Zinātniskie žurnāli: Agronomy Research, Horticultural Science, Acta Horticulturae u.c.