Код курса LauZ4153

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий12

æоличество лабораторных работ4

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса28.10.2011

Разработчик курса

author

Irina Sivicka

Учебная литературa

1. Bimšteine G., Lepse L., Bankina B. (2014) Kāpostu, burkānu, sīpolu slimības un to ierobežošanas iespējas. Jelgava: LLU, 104 lpp.
2. Dembovskis A., Drudze I. Gailīte M. u.c. Dārzeņkopība. Rokasgrāmata. Lauka dārzeņu audzēšana. Pūre: Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija, 2007. 284 lpp.
3. Gailīte M., Geida A. Gurķi. Rīga: AS “Lauku Avīze”, 2017. 128 lpp.

4. Jakobija I., Bērziņa M., Bēme I. u.c. Dārzeņi un kartupeļi. Rīga: VAAD, 2014. 66 lpp.

Дополнительная литература

1. McLeod J. Orgabic Gardening. The A-Z House of Heallthy Gardening. Pry Ltd Random Australia. 608 p.
2. Plīse E. Dārzeņu kaitēkļi. Ozolnieki: LLKC, 2004. 98 lpp.

3. Мамонов, Е. В. Овощные культуры. Москва: ЭКСМО-Пресc, Лик пресс, 2001. 493 с.

Периодика и другие источники информации

Interneta resursi, dažādi informatīvie materiāli.
Nozares žurnāli: Dārzs un drava, Dārza pasaule, Profesionālā Dārzkopība u.c.
Zinātniskie žurnāli: Agronomy Research, Horticultural Science, Acta Horticulturae u.c.