Kurs-Code LauZ3160

Kreditpunkte 1

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)40

Bestätigt am (Datum)02.12.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Daina Kairiša

author

Daina Jonkus

author

Dzidra Kreišmane

Vorkenntnisse

Biol1015,

LauZ4010,

LauZ2109,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Zinātniskie raksti un publikācijas par izvēlēto bakalaura darba tēmu.

2. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darba izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 5. papild. un pārstr. izdevums. Jelgava: LLU, 2016. 73 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

Zinātnisko rakstu krājumi augkopībā un lopkopībā.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Nozares zinātniskie žurnāli un interneta resursi.