Code du cours Citi5012

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours27.02.2017

Auteur du cours

author

Uldis Karlsons

Manuels

1. Kaļķis V., Roja Ž. Darba vides riski: raksturlielumi, iedarbība uz organismu: rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004. 74 lpp.
2. Psihosociālā darba vide. Labklājības ministrija. Rīga: Labklājības ministrija, 2004. 136 lpp.
3. Darba drošība. Labklājības ministrija. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 190 lpp.
4. Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2008. 242 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Roja Ž. Ergonomikas pamati. Rīga: Drukātava, 2008. 190 lpp.
2. Darba higiēna. Labklājības ministrija. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 180 lpp.
3. Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Arodveselība un riski darbā. Medicīnas apgāds, 2015. 534 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiāls laikraksts.Rīga:Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstenesis". ISSN 1407-0391.
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts.Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri , 2005-.ISSN 1407-2041.
3. Darba aizsardzības ziņas: Valsts Darba inspekcijas izdevums.Latvijas nacionālais kontaktpunkts. Eiropas Darba Drošības un Veselības Aizsardzības aģentūra. ISSN 1407-2044.