Course code Citi5012

Credit points 2

Risks of Labour Environment

Total Hours in Course80

Number of hours for lectures16

Number of hours for seminars and practical classes16

Independent study hours48

Date of course confirmation27.02.2017

Responsible UnitDepartment of Forest Utilisation

Course developer

author lect.

Uldis Karlsons

Mg. darb.aizs.

Course abstract

During students learn Physical, psychological, chemical and biological hazards. Hazards can create serious Traumatic hazard factors (arrangement of work place, work equipment, manual tools, inner transport, qualification and dealing of employee). Ergonomically risk factors. Electro dangerousness and other power supply risk factors. Fire dangerousness risk factors. Determination and assessment of risk factors. Qualitative and quantitative estimation methods of risk factors. Equipment and methods of measuring of work environment hazard factors. Documentation of testing results.

Learning outcomes and their assessment

After completing the course student will have:
• knowledge and critical understanding of risks in labour environment companies;
• skills define and recognize risks in labour environment, establish system of labour protection in companies;
• competence to monitor labour environment, analyze and prognoze creation of system of labour protection and to make decisions to improve this system.

Compulsory reading

1. Kaļķis V., Roja Ž. Darba vides riski: raksturlielumi, iedarbība uz organismu: rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004. 74 lpp.
2. Psihosociālā darba vide. Labklājības ministrija. Rīga: Labklājības ministrija, 2004. 136 lpp.
3. Darba drošība. Labklājības ministrija. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 190 lpp.
4. Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2008. 242 lpp.

Further reading

1. Roja Ž. Ergonomikas pamati. Rīga: Drukātava, 2008. 190 lpp.
2. Darba higiēna. Labklājības ministrija. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 180 lpp.
3. Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Arodveselība un riski darbā. Medicīnas apgāds, 2015. 534 lpp.

Periodicals and other sources

1. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiāls laikraksts.Rīga:Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstenesis". ISSN 1407-0391.
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts.Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri , 2005-.ISSN 1407-2041.
3. Darba aizsardzības ziņas: Valsts Darba inspekcijas izdevums.Latvijas nacionālais kontaktpunkts. Eiropas Darba Drošības un Veselības Aizsardzības aģentūra. ISSN 1407-2044.