Код курса Citi5012

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса27.02.2017

Разработчик курса

author

Uldis Karlsons

Учебная литературa

1. Kaļķis V., Roja Ž. Darba vides riski: raksturlielumi, iedarbība uz organismu: rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004. 74 lpp.
2. Psihosociālā darba vide. Labklājības ministrija. Rīga: Labklājības ministrija, 2004. 136 lpp.
3. Darba drošība. Labklājības ministrija. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 190 lpp.
4. Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2008. 242 lpp.

Дополнительная литература

1. Roja Ž. Ergonomikas pamati. Rīga: Drukātava, 2008. 190 lpp.
2. Darba higiēna. Labklājības ministrija. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 180 lpp.
3. Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Arodveselība un riski darbā. Medicīnas apgāds, 2015. 534 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiāls laikraksts.Rīga:Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstenesis". ISSN 1407-0391.
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts.Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri , 2005-.ISSN 1407-2041.
3. Darba aizsardzības ziņas: Valsts Darba inspekcijas izdevums.Latvijas nacionālais kontaktpunkts. Eiropas Darba Drošības un Veselības Aizsardzības aģentūra. ISSN 1407-2044.