Kurs-Code Citi5012

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)27.02.2017

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Uldis Karlsons

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Kaļķis V., Roja Ž. Darba vides riski: raksturlielumi, iedarbība uz organismu: rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004. 74 lpp.
2. Psihosociālā darba vide. Labklājības ministrija. Rīga: Labklājības ministrija, 2004. 136 lpp.
3. Darba drošība. Labklājības ministrija. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 190 lpp.
4. Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2008. 242 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Roja Ž. Ergonomikas pamati. Rīga: Drukātava, 2008. 190 lpp.
2. Darba higiēna. Labklājības ministrija. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 180 lpp.
3. Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Arodveselība un riski darbā. Medicīnas apgāds, 2015. 534 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiāls laikraksts.Rīga:Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstenesis". ISSN 1407-0391.
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts.Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri , 2005-.ISSN 1407-2041.
3. Darba aizsardzības ziņas: Valsts Darba inspekcijas izdevums.Latvijas nacionālais kontaktpunkts. Eiropas Darba Drošības un Veselības Aizsardzības aģentūra. ISSN 1407-2044.