Code du cours Citi3044

Crédits 1.50

La quantité totale d'heures en classe40

Nombre de conferences8

Nombre de travaux pratiques et des séminaires8

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant24

Date de l'approbation du cours20.09.2011

Auteur du cours

author

Vairis Lasmanis

Le cours remplacé

CitiM002 [GCITM002]

Manuels

1. Kaļķis V., Roja Ž. Darba vides riski: raksturlielumi, iedarbība uz organismu.: rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. 74 lpp.
2. Eglīte M. Vides veselība. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008. 696 lpp.
3. Kusiņš J. Civilā aizsardzība: mācību līdzeklis, Mārupe: Drukātava, 2011. 377 lpp.
4. Jemeļjanovs V., Sulojeva J.Civilā aizsardzība:laboratorijas darbi. Rīga: RTU, 2009. 20 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Darba drošība. Rīga: Labklājības ministrija, 2010.191 lpp.
2. Darba attiecības [elektronisks resurss]; Darba aizsardzība. Rīga: Beno Prese, 2008. CD-ROM.
3. Aškrofta F. Uz izdzīvošanas robežas. Rīga: Avots, 2002. 455 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiāls laikraksts.Rīga:Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts.Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-.ISSN 1407-2041