Код курса Citi3044

Кредитные пункты 1.50

Общее количество часов40

Kоличество часов лекций8

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

Количество часов самостоятельной работы студента24

Дата утвеждения курса20.09.2011

Разработчик курса

author

Vairis Lasmanis

Предыдущая версия курса

CitiM002 [GCITM002]

Учебная литературa

1. Kaļķis V., Roja Ž. Darba vides riski: raksturlielumi, iedarbība uz organismu.: rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. 74 lpp.
2. Eglīte M. Vides veselība. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008. 696 lpp.
3. Kusiņš J. Civilā aizsardzība: mācību līdzeklis, Mārupe: Drukātava, 2011. 377 lpp.
4. Jemeļjanovs V., Sulojeva J.Civilā aizsardzība:laboratorijas darbi. Rīga: RTU, 2009. 20 lpp.

Дополнительная литература

1. Darba drošība. Rīga: Labklājības ministrija, 2010.191 lpp.
2. Darba attiecības [elektronisks resurss]; Darba aizsardzība. Rīga: Beno Prese, 2008. CD-ROM.
3. Aškrofta F. Uz izdzīvošanas robežas. Rīga: Avots, 2002. 455 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiāls laikraksts.Rīga:Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts.Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-.ISSN 1407-2041