Kurs-Code Citi3044

Kreditpunkte 1.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Vorlesungen (Stundenzahl)8

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)24

Bestätigt am (Datum)20.09.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Vairis Lasmanis

Ersetzte Kurs

CitiM002 [GCITM002]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Kaļķis V., Roja Ž. Darba vides riski: raksturlielumi, iedarbība uz organismu.: rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. 74 lpp.
2. Eglīte M. Vides veselība. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008. 696 lpp.
3. Kusiņš J. Civilā aizsardzība: mācību līdzeklis, Mārupe: Drukātava, 2011. 377 lpp.
4. Jemeļjanovs V., Sulojeva J.Civilā aizsardzība:laboratorijas darbi. Rīga: RTU, 2009. 20 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Darba drošība. Rīga: Labklājības ministrija, 2010.191 lpp.
2. Darba attiecības [elektronisks resurss]; Darba aizsardzība. Rīga: Beno Prese, 2008. CD-ROM.
3. Aškrofta F. Uz izdzīvošanas robežas. Rīga: Avots, 2002. 455 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiāls laikraksts.Rīga:Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts.Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-.ISSN 1407-2041