Code du cours Citi2035

Crédits 4.50

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences24

Nombre de travaux pratiques et des séminaires24

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours27.02.2018

Auteur du cours

author

Zane Beitere-Šeļegovska

Manuels

1. Auziņš A. (2006). Amatu noslēpumi. Rīga: Antēra, 165, [2] lpp.
2. Amatniecibas un mākslas centri (2010). Jelgava : Zemgales plānošanas reģions, 28 lpp.
3. Valsts ieņēmumu dienesta metodiskie materiāli [tiešsaiste]. [skatīts 25.06.2015.]. Pieejams: https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=10&hl=1
4. Rurāne M. (2007) Uzņēmuma finanses. R.: Jumava, 266 lpp.
5. Bušmane E. (2019) Dizaina domāšanas instrumentu komplekts. Izdevniecība: Design Elevator
6. Hammonds Dž. (2008) Tava biznesa zīmols. Rīga, SIA Lietišķas informācijas dienests, 239 lpp.

7. Brenegena A. (2019) Uzņēmējdarbības rokasgrāmata māksliniekiem un dizaineriem. Rīga, Jumava, 351 lpp

Ouvrages supplémentaires

1. Latvijas Amatniecības kamera. [tiešsaiste]. [skatīts 25.06.2015.]. Pieejams: http://www.lak.lv/pub/
2. Likums par amatniecību. [tiešsaiste]. Pieņemts: 02.02.1993. Stājas spēkā: 11.03.1993.. [skatīts 25.06.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=63052
3. Radošā amatniecība. Pieredze. Izaicinājumi (2014). Jelgava: Zemgales plānošanas reģions, 57 lpp.
4. Etsy news. Pieejams: https://blog.etsy.com/news/category/trends/
5. Etsy school. Pieejams: https://etsy-school.tumblr.com/

6. Seller Handbook. Pieejams: https://www.etsy.com/seller-handbook?ref=seller-platform-mcnav

Périodiques et d`autres ressources d`information

• Amatniecība bez robežām.Tekstils. (2020) Pieejams: https://lpr.gov.lv/lv/2020/amatnieciba-bez-robezam-tekstils/#.X_b5eVUzaUk
• Amatniecība bez robežām. Keramika (2020) Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=A62gj8Bzpt0&ab_channel=Latgalespl%C4%81no%C5%A1anasre%C4%A3ions
• Amatniecība bez robežām. Koks (2020) Pieejams: https://lpr.gov.lv/lv/2020/80382/#.X_b59lUzaUk

• Amatniecība bez robežām. Metāls (2020) Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=lEtGx7QYivk&ab_channel=Latgalespl%C4%81no%C5%A1anasre%C4%A3ions