Код курса Citi2035

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий24

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса27.02.2018

Разработчик курса

author

Zane Beitere-Šeļegovska

Учебная литературa

1. Auziņš A. (2006). Amatu noslēpumi. Rīga: Antēra, 165, [2] lpp.
2. Amatniecibas un mākslas centri (2010). Jelgava : Zemgales plānošanas reģions, 28 lpp.
3. Valsts ieņēmumu dienesta metodiskie materiāli [tiešsaiste]. [skatīts 25.06.2015.]. Pieejams: https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=10&hl=1
4. Rurāne M. (2007) Uzņēmuma finanses. R.: Jumava, 266 lpp.
5. Bušmane E. (2019) Dizaina domāšanas instrumentu komplekts. Izdevniecība: Design Elevator
6. Hammonds Dž. (2008) Tava biznesa zīmols. Rīga, SIA Lietišķas informācijas dienests, 239 lpp.

7. Brenegena A. (2019) Uzņēmējdarbības rokasgrāmata māksliniekiem un dizaineriem. Rīga, Jumava, 351 lpp

Дополнительная литература

1. Latvijas Amatniecības kamera. [tiešsaiste]. [skatīts 25.06.2015.]. Pieejams: http://www.lak.lv/pub/
2. Likums par amatniecību. [tiešsaiste]. Pieņemts: 02.02.1993. Stājas spēkā: 11.03.1993.. [skatīts 25.06.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=63052
3. Radošā amatniecība. Pieredze. Izaicinājumi (2014). Jelgava: Zemgales plānošanas reģions, 57 lpp.
4. Etsy news. Pieejams: https://blog.etsy.com/news/category/trends/
5. Etsy school. Pieejams: https://etsy-school.tumblr.com/

6. Seller Handbook. Pieejams: https://www.etsy.com/seller-handbook?ref=seller-platform-mcnav

Периодика и другие источники информации

• Amatniecība bez robežām.Tekstils. (2020) Pieejams: https://lpr.gov.lv/lv/2020/amatnieciba-bez-robezam-tekstils/#.X_b5eVUzaUk
• Amatniecība bez robežām. Keramika (2020) Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=A62gj8Bzpt0&ab_channel=Latgalespl%C4%81no%C5%A1anasre%C4%A3ions
• Amatniecība bez robežām. Koks (2020) Pieejams: https://lpr.gov.lv/lv/2020/80382/#.X_b59lUzaUk

• Amatniecība bez robežām. Metāls (2020) Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=lEtGx7QYivk&ab_channel=Latgalespl%C4%81no%C5%A1anasre%C4%A3ions