Kurs-Code Citi2035

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)27.02.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Zane Beitere-Šeļegovska

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Auziņš A. (2006). Amatu noslēpumi. Rīga: Antēra, 165, [2] lpp.
2. Amatniecibas un mākslas centri (2010). Jelgava : Zemgales plānošanas reģions, 28 lpp.
3. Valsts ieņēmumu dienesta metodiskie materiāli [tiešsaiste]. [skatīts 25.06.2015.]. Pieejams: https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=10&hl=1
4. Rurāne M. (2007) Uzņēmuma finanses. R.: Jumava, 266 lpp.
5. Bušmane E. (2019) Dizaina domāšanas instrumentu komplekts. Izdevniecība: Design Elevator
6. Hammonds Dž. (2008) Tava biznesa zīmols. Rīga, SIA Lietišķas informācijas dienests, 239 lpp.

7. Brenegena A. (2019) Uzņēmējdarbības rokasgrāmata māksliniekiem un dizaineriem. Rīga, Jumava, 351 lpp

Weiterfuhrende Literatur

1. Latvijas Amatniecības kamera. [tiešsaiste]. [skatīts 25.06.2015.]. Pieejams: http://www.lak.lv/pub/
2. Likums par amatniecību. [tiešsaiste]. Pieņemts: 02.02.1993. Stājas spēkā: 11.03.1993.. [skatīts 25.06.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=63052
3. Radošā amatniecība. Pieredze. Izaicinājumi (2014). Jelgava: Zemgales plānošanas reģions, 57 lpp.
4. Etsy news. Pieejams: https://blog.etsy.com/news/category/trends/
5. Etsy school. Pieejams: https://etsy-school.tumblr.com/

6. Seller Handbook. Pieejams: https://www.etsy.com/seller-handbook?ref=seller-platform-mcnav

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

• Amatniecība bez robežām.Tekstils. (2020) Pieejams: https://lpr.gov.lv/lv/2020/amatnieciba-bez-robezam-tekstils/#.X_b5eVUzaUk
• Amatniecība bez robežām. Keramika (2020) Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=A62gj8Bzpt0&ab_channel=Latgalespl%C4%81no%C5%A1anasre%C4%A3ions
• Amatniecība bez robežām. Koks (2020) Pieejams: https://lpr.gov.lv/lv/2020/80382/#.X_b59lUzaUk

• Amatniecība bez robežām. Metāls (2020) Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=lEtGx7QYivk&ab_channel=Latgalespl%C4%81no%C5%A1anasre%C4%A3ions