Code du cours Citi1018

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant33

Date de l'approbation du cours16.02.2016

Auteurs du cours

author

Kaspars Vārtukapteinis

author

Nataļja Vronska

author

Zane Beitere-Šeļegovska

Manuels

• Augstskolu likums. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967
• LBTU Studiju nolikums. Pieejams: https://mans.lbtu.lv/sites/default/files/2023-06/Studiju_nolikums_2023.pdf
• Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Pieejams: https://www.lbtu.lv/lv
• Produktu dizainera profesijas standarts. Pieejams: https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0360.pdf
• LBTU bibliotēka. Pieejams: https://lbtufb.lbtu.lv/lv
• Beitere-Šeļegovska Z., Dukulis I., Briede B., Vronska N., Paulsone I., Boldiševica L. Diplomprojekta izstrāde. Metodiskie norādījumi profesionālā bakalaura studiju programmas Dizains un amatniecība studentiem. Jelgava: LBTU, 2022. 26 lpp. URL: https://www.tf.lbtu.lv/sites/tf/files/files/lapas/2022_DA_dipl_proj_met_norad.pdf

• Augucēvičs J. Word. Microsoft Office 2013. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2015. 86 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Pirmkursnieka ceļvedis: atbildes uz jautājumiem par studijām, studenta dzīvi un finansēm. Pieejams: https://www.lbtu.lv/sites/default/files/files/articles/20220901_celvedis.pdf
2. LBTU Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte. Pieejams: https://www.iitf.lbtu.lv/lv

3. De Bono E. Kā gūt radošas idejas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 175 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Fold. Pieejams: http://www.fold.lv
2. Latvijas Dizaineru savienība. Pieejams:http://www.design.lv
3. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs. Pieejams: http://lnmm.lv/lv/dmdm