Kurs-Code Citi1018

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)32

Bestätigt am (Datum)16.02.2016

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Kaspars Vārtukapteinis

author

Nataļja Vronska

author

Zane Beitere-Šeļegovska

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

• Augstskolu likums. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967
• LLU Studiju nolikums. Pieejams: https://www.llu.lv/sites/default/files/2020-06/16_Studiju_nolikums.pdf
• Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pieejams: http://www.llu.lv
• Produktu dizainera profesijas standarts. Pieejams: https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0360.pdf
• LLU bibliotēka. Pieejams: https://llufb.llu.lv/lv
• Beitere-Šeļegovska Z., Dukulis I., Briede B., Vronska N., Paulsone I., Boldiševica L. Diplomprojekta izstrāde. Metodiskie norādījumi profesionālā bakalaura studiju programmas Dizains un amatniecība studentiem. Jelgava: LLU, 2020. 27 lpp. URL: http://www.tf.llu.lv/sites/tf/files/files/lapas/2020%20Diplomprojekta%20metodiskie%20nor%C4%81d%C4%ABjumi_IMI.pdf.
• Augucēvičs J. Word. Microsoft Office 2013. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2015. 86 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Pirmkursnieka ceļvedis: atbildes uz jautājumiem par studijām, studenta dzīvi un finansēm. Pieejams: https://www.llu.lv/sites/default/files/files/articles/llu-pirmkursnieka-celvedis-2020.pdf
2. LLU Tehniskā fakultāte. Pieejams: http://www.tf.llu.lv

3. De Bono E. Kā gūt radošas idejas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 175 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Fold. Pieejams: http://www.fold.lv
2. Latvijas Dizaineru savienība. Pieejams:http://www.design.lv
3. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs. Pieejams: http://lnmm.lv/lv/dmdm