Code du cours BūvZ6050

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences12

Nombre de travaux pratiques et des séminaires12

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant57

Date de l'approbation du cours16.03.2022

Auteur du cours

author

Gunārs Silabriedis

Connaissances de base

BūvZ5055,

Manuels

1. Bikše J. Augstākā ģeodēzija. Mācību līdzeklis., Rīga, RTU, 2007.
Tiešsaistē https://dom.lndb.lv/data/obj/69010.html
2. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS). Ventspils Augstskola, 2014, 231 lpp.
3. I, II un III klases nivelēšanas instrukcija. Rīga:VZD, 2001.
4. "Mikro-g LaCoste absolūtie gravimetri"[tiešsaiste] [skatīts 30.03.2022.] Pieejams: http://microglacoste.com/absolutemeters.php).
5. Zhiping Lu, Yunying Qu, Shubo Qiao. Geodesy: Introduction to Geodetic Datum and Geodetic Systems, Springer, Berlin, Heidelberg. 2014, 328 lpp. p.

Ouvrages supplémentaires

LR un EU normatīvie regulējumi saistībā par ģeodēzisko sistēmu uzturēšanu un kalibrāciju.

Périodiques et d`autres ressources d`information

www.mernieks.lv; www.lgia.gov.lv; www.gim-internationa.com; www.iugg.com