Код курса BūvZ6050

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций12

Kоличество часов семинаров и практических занятий12

Количество часов самостоятельной работы студента57

Дата утвеждения курса16.03.2022

Разработчик курса

author

Gunārs Silabriedis

Предварительные знания

BūvZ5055,

Учебная литературa

1. Bikše J. Augstākā ģeodēzija. Mācību līdzeklis., Rīga, RTU, 2007.
Tiešsaistē https://dom.lndb.lv/data/obj/69010.html
2. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS). Ventspils Augstskola, 2014, 231 lpp.
3. I, II un III klases nivelēšanas instrukcija. Rīga:VZD, 2001.
4. "Mikro-g LaCoste absolūtie gravimetri"[tiešsaiste] [skatīts 30.03.2022.] Pieejams: http://microglacoste.com/absolutemeters.php).
5. Zhiping Lu, Yunying Qu, Shubo Qiao. Geodesy: Introduction to Geodetic Datum and Geodetic Systems, Springer, Berlin, Heidelberg. 2014, 328 lpp. p.

Дополнительная литература

LR un EU normatīvie regulējumi saistībā par ģeodēzisko sistēmu uzturēšanu un kalibrāciju.

Периодика и другие источники информации

www.mernieks.lv; www.lgia.gov.lv; www.gim-internationa.com; www.iugg.com