Kurs-Code BūvZ6050

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge12

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)57

Bestätigt am (Datum)16.03.2022

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Gunārs Silabriedis

Vorkenntnisse

BūvZ5055,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Bikše J. Augstākā ģeodēzija. Mācību līdzeklis., Rīga, RTU, 2007.
Tiešsaistē https://dom.lndb.lv/data/obj/69010.html
2. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS). Ventspils Augstskola, 2014, 231 lpp.
3. I, II un III klases nivelēšanas instrukcija. Rīga:VZD, 2001.
4. "Mikro-g LaCoste absolūtie gravimetri"[tiešsaiste] [skatīts 30.03.2022.] Pieejams: http://microglacoste.com/absolutemeters.php).
5. Zhiping Lu, Yunying Qu, Shubo Qiao. Geodesy: Introduction to Geodetic Datum and Geodetic Systems, Springer, Berlin, Heidelberg. 2014, 328 lpp. p.

Weiterfuhrende Literatur

LR un EU normatīvie regulējumi saistībā par ģeodēzisko sistēmu uzturēšanu un kalibrāciju.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

www.mernieks.lv; www.lgia.gov.lv; www.gim-internationa.com; www.iugg.com