Code du cours BūvZ3122

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours23.03.2021

Auteur du cours

author

Andris Stankevičs

Connaissances de base

BūvZ3111,

BūvZ4098,

BūvZ4111,

Manuels

1. Butkevičs E. (autoru kol.vad.) Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rokasgrāmata. Rīga: Izdevniecība "Dienas Bizness" SIA, Rokasgrāmatu nodaļa, 2011.440 lpp.
2. E. Bērziņš, P. Kārkliņš, I. Lejnieks Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Māc.grām. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp.
3. Ričards Džounss Projektu vadības pamati, Rīga: Izdevniecība Lietišķās iznformācijas dienests, 2008. 224 lpp
4. I. Geipele, T. Tambovceva Projektu vadīšana. Studijām un biznesam. Rīga: Apgāds Valters un Rapa, 2004. 208 lpp

Ouvrages supplémentaires

1. Kathy Schwalbe Information Technology Project Management. Cengage Learning, 2009. 490 lpp
2. Uzulāns J. Projektu vadība. Apmācības programma nevalstiskajām organizācijām. Rīga: Novo institūts, 2007. 62 lpp

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2010.-2020
2. Latvijas Būvniecība. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2007.-2020. ISSN 1691-4058
3. Latvijas Architektūra. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2006.-2020. ISSN 1407-4923