Код курса BūvZ3122

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса23.03.2021

Разработчик курса

author

Andris Stankevičs

Предварительные знания

BūvZ3111,

BūvZ4098,

BūvZ4111,

Учебная литературa

1. Butkevičs E. (autoru kol.vad.) Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rokasgrāmata. Rīga: Izdevniecība "Dienas Bizness" SIA, Rokasgrāmatu nodaļa, 2011.440 lpp.
2. E. Bērziņš, P. Kārkliņš, I. Lejnieks Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Māc.grām. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp.
3. Ričards Džounss Projektu vadības pamati, Rīga: Izdevniecība Lietišķās iznformācijas dienests, 2008. 224 lpp
4. I. Geipele, T. Tambovceva Projektu vadīšana. Studijām un biznesam. Rīga: Apgāds Valters un Rapa, 2004. 208 lpp

Дополнительная литература

1. Kathy Schwalbe Information Technology Project Management. Cengage Learning, 2009. 490 lpp
2. Uzulāns J. Projektu vadība. Apmācības programma nevalstiskajām organizācijām. Rīga: Novo institūts, 2007. 62 lpp

Периодика и другие источники информации

1. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2010.-2020
2. Latvijas Būvniecība. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2007.-2020. ISSN 1691-4058
3. Latvijas Architektūra. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2006.-2020. ISSN 1407-4923