Kurs-Code BūvZ3122

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)23.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Andris Stankevičs

Vorkenntnisse

BūvZ3111,

BūvZ4098,

BūvZ4111,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Butkevičs E. (autoru kol.vad.) Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rokasgrāmata. Rīga: Izdevniecība "Dienas Bizness" SIA, Rokasgrāmatu nodaļa, 2011.440 lpp.
2. E. Bērziņš, P. Kārkliņš, I. Lejnieks Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Māc.grām. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp.
3. Ričards Džounss Projektu vadības pamati, Rīga: Izdevniecība Lietišķās iznformācijas dienests, 2008. 224 lpp
4. I. Geipele, T. Tambovceva Projektu vadīšana. Studijām un biznesam. Rīga: Apgāds Valters un Rapa, 2004. 208 lpp

Weiterfuhrende Literatur

1. Kathy Schwalbe Information Technology Project Management. Cengage Learning, 2009. 490 lpp
2. Uzulāns J. Projektu vadība. Apmācības programma nevalstiskajām organizācijām. Rīga: Novo institūts, 2007. 62 lpp

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2010.-2020
2. Latvijas Būvniecība. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2007.-2020. ISSN 1691-4058
3. Latvijas Architektūra. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2006.-2020. ISSN 1407-4923