Code du cours BūvZ3097

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours23.03.2021

Auteur du cours

author

Sandra Gusta

Manuels

1. Komerclikums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 13.04.2000. Stājas spēkā: 01.01.2002. [Skatīts 27.10.2020.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=5490
2. Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 20.11.1990. Stājas spēkā: 01.12.1990. [Skatīts 27.10.2020.] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=72847
3. Saeimas kārtības rullis: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 28.07.1994. Stājas spēkā: 01.09.1994. [Skatīts 27.10.2020.] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=57517I

Ouvrages supplémentaires

1. Krūmiņa V., Skujiņa V. Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata. Rīga: Valsts kanceleja, 2002. 116 lpp.
2. Streļčenoks J. Valsts amatpersonām noteiktie ierobežojumi un aizliegumi shēmās. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011. 208 lpp. Nav LLU FB.
3. Vizule V. Komercdarījumi pa jaunam. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 99 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
2. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929.
3. Latvijas Architektura: ceļvedis arhitektūras jomas speciālistiem. Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923
4. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 9771-0008.