Код курса BūvZ3097

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса23.03.2021

Разработчик курса

author

Sandra Gusta

Учебная литературa

1. Komerclikums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 13.04.2000. Stājas spēkā: 01.01.2002. [Skatīts 27.10.2020.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=5490
2. Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 20.11.1990. Stājas spēkā: 01.12.1990. [Skatīts 27.10.2020.] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=72847
3. Saeimas kārtības rullis: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 28.07.1994. Stājas spēkā: 01.09.1994. [Skatīts 27.10.2020.] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=57517I

Дополнительная литература

1. Krūmiņa V., Skujiņa V. Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata. Rīga: Valsts kanceleja, 2002. 116 lpp.
2. Streļčenoks J. Valsts amatpersonām noteiktie ierobežojumi un aizliegumi shēmās. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011. 208 lpp. Nav LLU FB.
3. Vizule V. Komercdarījumi pa jaunam. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 99 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
2. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929.
3. Latvijas Architektura: ceļvedis arhitektūras jomas speciālistiem. Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923
4. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 9771-0008.