Kurs-Code BūvZ3097

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)23.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Sandra Gusta

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Komerclikums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 13.04.2000. Stājas spēkā: 01.01.2002. [Skatīts 27.10.2020.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=5490
2. Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 20.11.1990. Stājas spēkā: 01.12.1990. [Skatīts 27.10.2020.] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=72847
3. Saeimas kārtības rullis: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 28.07.1994. Stājas spēkā: 01.09.1994. [Skatīts 27.10.2020.] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=57517I

Weiterfuhrende Literatur

1. Krūmiņa V., Skujiņa V. Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata. Rīga: Valsts kanceleja, 2002. 116 lpp.
2. Streļčenoks J. Valsts amatpersonām noteiktie ierobežojumi un aizliegumi shēmās. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011. 208 lpp. Nav LLU FB.
3. Vizule V. Komercdarījumi pa jaunam. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 99 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
2. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929.
3. Latvijas Architektura: ceļvedis arhitektūras jomas speciālistiem. Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923
4. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 9771-0008.