Code du cours BūvZ2060

Crédits 1

La quantité totale d'heures en classe40

Nombre de conferences8

Nombre de travaux pratiques et des séminaires24

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant8

Date de l'approbation du cours23.03.2021

Auteur du cours

author

Dana Puzānova

Manuels

1. Satversme. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pieejams: https://www.llu.lv/lv/llu-pamatdokumenti
2. LLU Studiju nolikums. Pieejams LLU mājaslapā- (http://www.llu.lv/getfile.php?id=42210).
3. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums. Sast. U.Kļaviņš u.c. Jelgava: LLU, 2017. 46 lpp. Resurss pieejams tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/VBF/VBF_Studentu_darbu_noformesana_2017.pdf
4.Būvniecības specialitātei 45/Sast.Autoru kolektīvs - Jelgava:"Zelta rudens Printing", 2020. - 120 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Rudzītis G. Zināšanu uzkrāšana mācību darbā: Mācību līdzeklis studentiem, jaunajiem pedagogiem un maģistrantiem. Jelgava: LLU, 1994. 23 lpp.
2. Marshall, D. House inspector/ Duncan Marshall, Nigel Dann.- London: Estates Gazette, 2005., 288 p.
3. Riley, M. Construction technology. 1, House construction/ Mike Riley, Alison Cotgrave.- 2nd ed.- Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008., 342 p.

4. Būvniecības specialitātei 40. LLU Lauku inženieru fakultāte. Sastādīja: O.Vītoliņš, I.Levica. Jelgava: SIA "Dardedze Hologrāfija" LLU, 2015. 100 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Latvijas Būvniecība. ISSN 11691 – 4058
2. The Structural Engineer. London: The institution of structural engineers. ISSN 1466-5123
3. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262.