Code du cours Arhi4054

Crédits 15

La quantité totale d'heures en classe405

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant405

Date de l'approbation du cours10.03.2021

Auteur du cours

author

Natalija Ņitavska

Manuels

1.Metodiskie norādījumi bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Vides un būvzinātņu fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ainavu arhitektūra” studentiem pieejāms e-studijās.
2.LLU Studiju nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
3.Latvijas Lauksaimniecības universitātes Nolikums par studiju noslēguma pārbaudījumiem [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.llu.lv/sites/default/files/2018-10/Studiju_nosleguma_parbaudijumi_2014_2018.pdf

Ouvrages supplémentaires

1.Harris C., Dines N. Time-Saver Standards for Landscape Architecture. New York: McGraw-Hill, 2002. 928 p.
2.Sauter D. Landscape Construction. Cengage Learning. Architecture, 2005. 491 p.
Landschaftsarchitektur Europa. Fieldvork. Basel: Birkhauser - Verlag fur Architektur, 2006. 254 p. 4. 3.Baumeister N. New Landscape Architecture. Berlin: Braun, 2007. 350 p.
4. Nicholas T. Dines, Kyle D. Brown K.D. Time-saver standards: site construction details manual. New York: McGraw-Hill, 1999. 398 p.
5. Spens M. Modern landscape. London: Phaidon Press, 2003. 239 p.
6. Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas kokaudzētavu sortimentā. Rīga: Latvijas Ainavu arhitektūras b-ba, 2011. 242 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Topos. Published by Callwey Verlag. ISSN: 0942-752X
2. Garten +Landschaft ISSN: 0016-4720 3. JOLA. Journal of Landscape architecture. ISSN 1862-6033