Код курса Arhi4054

Кредитные пункты 15

Общее количество часов405

Количество часов самостоятельной работы студента405

Дата утвеждения курса10.03.2021

Разработчик курса

author

Natalija Ņitavska

Учебная литературa

1.Metodiskie norādījumi bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Vides un būvzinātņu fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ainavu arhitektūra” studentiem pieejāms e-studijās.
2.LLU Studiju nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
3.Latvijas Lauksaimniecības universitātes Nolikums par studiju noslēguma pārbaudījumiem [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.llu.lv/sites/default/files/2018-10/Studiju_nosleguma_parbaudijumi_2014_2018.pdf

Дополнительная литература

1.Harris C., Dines N. Time-Saver Standards for Landscape Architecture. New York: McGraw-Hill, 2002. 928 p.
2.Sauter D. Landscape Construction. Cengage Learning. Architecture, 2005. 491 p.
Landschaftsarchitektur Europa. Fieldvork. Basel: Birkhauser - Verlag fur Architektur, 2006. 254 p. 4. 3.Baumeister N. New Landscape Architecture. Berlin: Braun, 2007. 350 p.
4. Nicholas T. Dines, Kyle D. Brown K.D. Time-saver standards: site construction details manual. New York: McGraw-Hill, 1999. 398 p.
5. Spens M. Modern landscape. London: Phaidon Press, 2003. 239 p.
6. Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas kokaudzētavu sortimentā. Rīga: Latvijas Ainavu arhitektūras b-ba, 2011. 242 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Topos. Published by Callwey Verlag. ISSN: 0942-752X
2. Garten +Landschaft ISSN: 0016-4720 3. JOLA. Journal of Landscape architecture. ISSN 1862-6033