Kurs-Code Arhi4054

Kreditpunkte 15

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)405

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)405

Bestätigt am (Datum)10.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Natalija Ņitavska

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1.Metodiskie norādījumi bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Vides un būvzinātņu fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ainavu arhitektūra” studentiem pieejāms e-studijās.
2.LLU Studiju nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
3.Latvijas Lauksaimniecības universitātes Nolikums par studiju noslēguma pārbaudījumiem [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.llu.lv/sites/default/files/2018-10/Studiju_nosleguma_parbaudijumi_2014_2018.pdf

Weiterfuhrende Literatur

1.Harris C., Dines N. Time-Saver Standards for Landscape Architecture. New York: McGraw-Hill, 2002. 928 p.
2.Sauter D. Landscape Construction. Cengage Learning. Architecture, 2005. 491 p.
Landschaftsarchitektur Europa. Fieldvork. Basel: Birkhauser - Verlag fur Architektur, 2006. 254 p. 4. 3.Baumeister N. New Landscape Architecture. Berlin: Braun, 2007. 350 p.
4. Nicholas T. Dines, Kyle D. Brown K.D. Time-saver standards: site construction details manual. New York: McGraw-Hill, 1999. 398 p.
5. Spens M. Modern landscape. London: Phaidon Press, 2003. 239 p.
6. Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas kokaudzētavu sortimentā. Rīga: Latvijas Ainavu arhitektūras b-ba, 2011. 242 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Topos. Published by Callwey Verlag. ISSN: 0942-752X
2. Garten +Landschaft ISSN: 0016-4720 3. JOLA. Journal of Landscape architecture. ISSN 1862-6033