Code du cours Arhi1030

Crédits 6

La quantité totale d'heures en classe162

Nombre de conferences32

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant98

Date de l'approbation du cours10.03.2021

Auteur du cours

author

Ilze Stokmane

Manuels

1. Pilsētas un kopienas: apdzīvotu vietu ilgtspēja. H. Andersons u.c. Rīga: LU, 2001. 60 lpp.
2. Runhaar H., Driessen P., Soer L. Sustainable urban development and the challenge of policy integration. An assessment of planning tools for integrating spatial and environmental planning in the Netherlands. 2007. Pieejams: http://www.uu.nl/uupublish/content/PaperR Pieejams file:///E:/Downloads/Sustainable_urban_development_and_the_challenge_o%20(2).pdf
3. Oļevskis G. Uzņēmējs un tirgus. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2007. 219 lpp.
4. Plotkāns A. Cita ekonomika. Rīga: SIA Dienas Grāmata, 2010. 192 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Lībermanis G. Tirgus, cenas, konkurence 4. pārstr. un papild. izd. Rīga: SIA Jumis, 2007. 216 lpp.
2. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. Mācību līdzeklis. Rīga: Izglītības soļi, 2007. 454 lpp.
3. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga: RTU, 2010. 254 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505
2. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Rīga: LR Ekonomikas ministrija, ISSN 1407-4095. Pieejams tiešsaistē https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/2016_jun.pdf
3. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, ISSN 1407-2041.