Code du cours MežZ3067

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre des travaux du laboratoire16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours16.03.2021

Auteur du cours

author

Olga Miezīte

Manuels

1. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa Meža entomoloģija,mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 172 lpp. 2015, A/S LVM. LLUFB – 65 eks.
2. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa. Meža fitopatoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp. LLUFB – 12 eks.
3. Plīse E. Latvijas kokaugu kaitēkļi. Rokasgrāmata. Jelgava: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2007. 230 lpp. LLUFB – 33 eks.
4. Plīse E. Bičevskis M. Meža entomoloģija. Jelgava: LLU,2001. 291 lpp. LLUFB – 55 eks.
5. Dāniele I., Meiere D. (2020) Lielā Latvijas sēņu grāmata. Latvijas Dabas muzejs, Kāršu izdevniecība Jāņa sēta. 527 lpp. ISBN 978-9984-07-751-2. LLUFB – 5 eks.
6. Шевченко С.В., Цилюрик А.В. (1986) Лесная фитопатология.- Киев. Вища школа, 383 c. LLUFB – 1 eks.

Ouvrages supplémentaires

1. Kaitēkļi un slimības kokaudzētavās. Rokasgrāmata. Annila E. u. c. Rīga: a/s "Latvijas valsts meži", 2006. 136 lpp. LLUFB – 3 eks.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. LLU Raksti. Proceedings of LAU. www.llu.lv; ISSN 1407-4427.
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry"; ISSN 1392-1355.
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne"; www.silava/mezzinatne/lv; ISSN 1407-270X.