Kurs-Code MežZ3067

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)16.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Olga Miezīte

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa Meža entomoloģija,mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 172 lpp. 2015, A/S LVM. LLUFB – 65 eks.
2. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa. Meža fitopatoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp. LLUFB – 12 eks.
3. Plīse E. Latvijas kokaugu kaitēkļi. Rokasgrāmata. Jelgava: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2007. 230 lpp. LLUFB – 33 eks.
4. Plīse E. Bičevskis M. Meža entomoloģija. Jelgava: LLU,2001. 291 lpp. LLUFB – 55 eks.
5. Dāniele I., Meiere D. (2020) Lielā Latvijas sēņu grāmata. Latvijas Dabas muzejs, Kāršu izdevniecība Jāņa sēta. 527 lpp. ISBN 978-9984-07-751-2. LLUFB – 5 eks.
6. Шевченко С.В., Цилюрик А.В. (1986) Лесная фитопатология.- Киев. Вища школа, 383 c. LLUFB – 1 eks.

Weiterfuhrende Literatur

1. Kaitēkļi un slimības kokaudzētavās. Rokasgrāmata. Annila E. u. c. Rīga: a/s "Latvijas valsts meži", 2006. 136 lpp. LLUFB – 3 eks.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. LLU Raksti. Proceedings of LAU. www.llu.lv; ISSN 1407-4427.
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry"; ISSN 1392-1355.
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne"; www.silava/mezzinatne/lv; ISSN 1407-270X.