Код курса MākZ2001

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций10

æоличество лабораторных работ22

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса20.04.2011

Разработчики курса

author

Inta Paulsone

author

Ivanda Spulle-Meiere

Учебная литературa

1. Briška I. Kompozīcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 55 lpp.
2. Briška I. Perspektīva un telpiskums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 32 lpp. 3. Veide M. Reklāmas psiholoģija. Rīga: Jumava, 2006. 247 lpp.
4. Patens D. Kā veidot mārketingu. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 262 lpp.

Дополнительная литература

Hellers S., Andersone G. Grafiskā dizaina rokasgrāmata. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2016. ISBN 9789984235806

Периодика и другие источники информации

1. Žurnāls "Studija". Rīga: Neputns. ISSN 1691-3094.
2. Žurnāls "Deko". Rīga: Santa. ISSN 1407-7027.