Code du cours BūvZ3122

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours13.12.2016

Auteurs du cours

author

Sandra Gusta

author

Andris Stankevičs

Connaissances de base

BūvZ2042,

BūvZ2043,

BūvZ3011,

BūvZ3094,

BūvZ3097,

BūvZ3112,

BūvZ4098,

BūvZ4099,

BūvZ4100,

BūvZ4101,

BūvZ4102,

BūvZ4111,

Manuels

1. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Autoru kol. A. Kathins u.c. Rīga: Dienas Bizness 2006. 440 lpp.
2. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Māc.grām. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp.
3. Džounss R. Projektu vadības pamati. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 222 lpp.
4. Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana. Studijām un biznesam. Rīga: Valters un Rapa, 2004. 187 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Schwalbe K.. Information Technology Project Management. Belmont, CA :Cengage Learning, 2009.490 p.
2. Uzulāns J. Projektu vadība. Apmācības programma nevalstiskajām organizācijām. Rīga: Novo institūts, 2007. 62 lpp.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2010.-2017. ISSN 9771-0008.
2. Latvijas Būvniecība. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2007.-2017. ISSN 1691-4058.
3. Latvijas Architektūra. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2006.-2017. ISSN 1407-4923