Код курса BūvZ3122

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса13.12.2016

Разработчики курса

author

Sandra Gusta

author

Andris Stankevičs

Предварительные знания

BūvZ2042,

BūvZ2043,

BūvZ3011,

BūvZ3094,

BūvZ3097,

BūvZ3112,

BūvZ4098,

BūvZ4099,

BūvZ4100,

BūvZ4101,

BūvZ4102,

BūvZ4111,

Учебная литературa

1. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Autoru kol. A. Kathins u.c. Rīga: Dienas Bizness 2006. 440 lpp.
2. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Māc.grām. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp.
3. Džounss R. Projektu vadības pamati. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 222 lpp.
4. Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana. Studijām un biznesam. Rīga: Valters un Rapa, 2004. 187 lpp.

Дополнительная литература

1. Schwalbe K.. Information Technology Project Management. Belmont, CA :Cengage Learning, 2009.490 p.
2. Uzulāns J. Projektu vadība. Apmācības programma nevalstiskajām organizācijām. Rīga: Novo institūts, 2007. 62 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2010.-2017. ISSN 9771-0008.
2. Latvijas Būvniecība. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2007.-2017. ISSN 1691-4058.
3. Latvijas Architektūra. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2006.-2017. ISSN 1407-4923