Code du cours BūvZ3097

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires8

Nombre des travaux du laboratoire8

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours18.06.2014

Auteur du cours

author

Sandra Gusta

Manuels

1. Komerclikums. LR likums. Latvijas Vēstnesis, Nr.158/160. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=5490
2. Likums „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”. LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1990. Nr.49. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=72847
3. Saeimas kārtības rullis. LR likums. Latvijas Vēstnesis LV96 (227), 1994. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=57517I

Ouvrages supplémentaires

1. Krūmiņa V., Skujiņa V. Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata. Rīga: [Valsts kanceleja], 2002. 116 lpp. http://ec.europa.eu/translation/latvian/guidelines/documents/legal_manual_lv.pdf
2. Streļčenoks J. Valsts amatpersonām noteiktie ierobežojumi un aizliegumi shēmās. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011. 208 lpp.
3. Vizule V. Komercdarījumi pa jaunam. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 99 lpp.