Kurs-Code BūvZ3097

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Arbeit im Labor (Stundenzahl)8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)18.06.2014

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Sandra Gusta

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Komerclikums. LR likums. Latvijas Vēstnesis, Nr.158/160. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=5490
2. Likums „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”. LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1990. Nr.49. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=72847
3. Saeimas kārtības rullis. LR likums. Latvijas Vēstnesis LV96 (227), 1994. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=57517I

Weiterfuhrende Literatur

1. Krūmiņa V., Skujiņa V. Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmata. Rīga: [Valsts kanceleja], 2002. 116 lpp. http://ec.europa.eu/translation/latvian/guidelines/documents/legal_manual_lv.pdf
2. Streļčenoks J. Valsts amatpersonām noteiktie ierobežojumi un aizliegumi shēmās. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011. 208 lpp.
3. Vizule V. Komercdarījumi pa jaunam. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 99 lpp.