Atpakaļ

G0412 Lietišķā enerģētika Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Visas apakšprog. Eneapg-Energoapgāde
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 JurZ2001 Tiesību pamati Bv Lekcija
29.01.2024-24.03.2024
G0402(PLK)

Pūce Alla
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ener4038 Alternatīvā enerģētika un energoekonomika I Bp Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Kanceviča Liene
312. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4050 Automātikas pamati Bp Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Laizāns Aigars
516. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 JurZ2001 Tiesību pamati Bv Prakt.darbi
29.01.2024-24.03.2024
G0402(PLK)

Pūce Alla
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ener4038 Alternatīvā enerģētika un energoekonomika I Bp Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Kanceviča Liene
312. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4050 Automātikas pamati Bp Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Laizāns Aigars
516. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Ener3031 Siltumapgādes sistēmu projektēšana Bp Lekcija
Eneapg a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener4038 Alternatīvā enerģētika un energoekonomika I Bp Lekcija
29.01.2024-24.03.2024
Kanceviča Liene
312. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ener4038 Alternatīvā enerģētika un energoekonomika I Bp Prakt.darbi
25.03.2024-21.04.2024
Kanceviča Liene
312. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4050 Automātikas pamati Bp Prakt.darbi
29.01.2024-21.04.2024
Laizāns Aigars
516. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Ener3031 Siltumapgādes sistēmu projektēšana Bp Lekcija
Eneapg a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener4038 Alternatīvā enerģētika un energoekonomika I Bp Prakt.darbi
29.01.2024-21.04.2024
Kanceviča Liene
312. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4050 Automātikas pamati Bp Prakt.darbi
29.01.2024-25.02.2024
Laizāns Aigars
516. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4050 Automātikas pamati Bp Lab.darbi
26.02.2024-21.04.2024
Laizāns Aigars
321. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 Ener3031 Siltumapgādes sistēmu projektēšana Bp Prakt.darbi
Eneapg a.prg.
29.01.2024-24.03.2024
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 ETeh4054 Elektroiekārtu montāža un remonts Bp Lekcija
Eneapg a.prg.
29.01.2024-21.04.2024
Pivarovičs Edijs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 ETeh4054 Elektroiekārtu montāža un remonts Bp Lekcija
Eneapg a.prg.
29.01.2024-25.02.2024
Pivarovičs Edijs
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4054 Elektroiekārtu montāža un remonts Bp Lab.darbi
Eneapg a.prg.
26.02.2024-21.04.2024
Pivarovičs Edijs
308. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 ETeh4054 Elektroiekārtu montāža un remonts Bp Lab.darbi
Eneapg a.prg.
29.01.2024-24.03.2024
Pivarovičs Edijs
308. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5