Atpakaļ

G0215 Lauksaimniecība Profesionālā bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
Ievadlekcija nepilna laika 1. kursam pie dekānes D. Siliņas, 29.01.2024., plkst. 09:30, 224. aud., Pils, Lielā iela 2
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
05.02.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
11.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
18.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
30.01.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
06.02.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
12.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
31.01.2024
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
07.02.2024
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
20.03.2024
Gailis Jānis
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
14.03.2024
Gailis Jānis
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
15.03.2024
Gailis Jānis
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
05.02.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
11.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
18.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
30.01.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
06.02.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
12.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1001 Botānika Bt Lekcija
19.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
57. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
31.01.2024
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
07.02.2024
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
20.03.2024
Gailis Jānis
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1001 Botānika Bt Lekcija
01.02.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Biol1001 Botānika Bt Lekcija
08.02.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Biol1001 Botānika Bt Lekcija
21.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
14.03.2024
Gailis Jānis
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1001 Botānika Bt Lekcija
02.02.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
59. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
15.03.2024
Gailis Jānis
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
05.02.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
11.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
18.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
30.01.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
06.02.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
12.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1001 Botānika Bt Lekcija
19.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
57. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
31.01.2024
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
07.02.2024
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
13.03.2024
Orlova Irina
322-2. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
20.03.2024
Gailis Jānis
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1001 Botānika Bt Lekcija
01.02.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Biol1001 Botānika Bt Lekcija
08.02.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
14.03.2024
Gailis Jānis
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1001 Botānika Bt Eksāmens
21.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Biol1001 Botānika Bt Lekcija
02.02.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
59. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
15.03.2024
Gailis Jānis
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
05.02.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
11.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
18.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
30.01.2024
Orlova Irina
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
06.02.2024
Orlova Irina
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1001 Botānika Bt Lekcija
12.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
57. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Biol1001 Botānika Bt Lekcija
19.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
57. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
31.01.2024
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
07.02.2024
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
13.03.2024
Orlova Irina
322-2. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
20.03.2024
Gailis Jānis
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1001 Botānika Bt Lekcija
01.02.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Biol1001 Botānika Bt Lekcija
08.02.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
14.03.2024
Gailis Jānis
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1001 Botānika Bt Eksāmens
21.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Biol1001 Botānika Bt Lekcija
02.02.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
59. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
15.03.2024
Gailis Jānis
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
05.02.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
11.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
18.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
30.01.2024
Orlova Irina
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
06.02.2024
Orlova Irina
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1001 Botānika Bt Lekcija
12.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
57. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
19.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
31.01.2024
Orlova Irina
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
13.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
20.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
01.02.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
08.02.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
14.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
21.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
02.02.2024
Orlova Irina
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
15.03.2024
Orlova Irina
322-3. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
05.02.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
11.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
18.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
30.01.2024
Orlova Irina
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
06.02.2024
Orlova Irina
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1001 Botānika Bt Lekcija
12.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Indriksons Aigars
57. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
19.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
31.01.2024
Orlova Irina
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
13.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
20.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
01.02.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
08.02.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
14.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
21.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
02.02.2024
Orlova Irina
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
15.03.2024
Orlova Irina
322-3. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
05.02.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
11.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
30.01.2024
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
06.02.2024
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
19.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
31.01.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
13.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
20.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
01.02.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
08.02.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
14.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
21.03.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Palabinskis Jānis
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
02.02.2024
Orlova Irina
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
15.03.2024
Orlova Irina
322-3. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
05.02.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Ieskaite ar atzīmi
11.03.2024
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
30.01.2024
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
06.02.2024
Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
31.01.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
29.01.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
30.01.2024
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
06.02.2024
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
LauZ4031 Lauksaimniecības mehanizācija Bp Lekcija
31.01.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 Ķīmi1012 Ķīmija Bt Lekcija
29.01.2024
Lekcija/Laboratorijas darbs.
Vucāne Sanita
268. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
30.01.2024
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
06.02.2024
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1