Atpakaļ

G0215 Lauksaimniecība Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas grupas 1 2
Lauksaimniecības pamati (prakse) 20.05.2024. - 02.06.2024.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Gailis Jānis
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
Fizi2036 Agrofizika Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Fizika
Gross Uldis
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2036 Agrofizika Bt Lekcija
22.04.2024-05.05.2024
Meteoroloģija
Gross Uldis
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
2.ned.-29.01.2024-24.03.2024
Alsiņa Ina
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
Vete2022 Dzīvnieku fizioloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-29.01.2024-21.04.2024
2.1.
Ilgaža Aija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2022 Dzīvnieku fizioloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
2.2.
Ilgaža Aija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
09.30-10.15 LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Gailis Jānis
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
Fizi2036 Agrofizika Bt Lekcija
1.ned.-29.01.2024-24.03.2024
Fizika
Gross Uldis
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2036 Agrofizika Bt Lekcija
2.ned.-29.01.2024-24.03.2024
22.04.2024-05.05.2024
Meteoroloģija
Gross Uldis
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Alsiņa Ina
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
Vete2022 Dzīvnieku fizioloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-29.01.2024-21.04.2024
2.1.
Ilgaža Aija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2022 Dzīvnieku fizioloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
2.2.
Ilgaža Aija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
10.30-11.15 LauZ3175 Agroekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
1.ned.-29.01.2024-24.03.2024
Gailis Jānis
zāle. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Vete2022 Dzīvnieku fizioloģija Bt Lekcija
2.ned.-29.01.2024-24.03.2024
Ilgaža Aija
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Fizi2036 Agrofizika Bt Lekcija
30.01.2024
12.02.2024-31.03.2024
Erdberga Ieva
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
1.1.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-29.01.2024-21.04.2024
1.2.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Biol1001 Botānika Bt Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-21.04.2024
2.2.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Vete2022 Dzīvnieku fizioloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-29.01.2024-21.04.2024
1.1.
Ilgaža Aija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2022 Dzīvnieku fizioloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
1.2.
Ilgaža Aija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Prakt.darbi
1 gr.
26.02.2024-21.04.2024
Kūlupa Vizma
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Vete2022 Dzīvnieku fizioloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-29.01.2024-21.04.2024
2.1.
Ilgaža Aija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2022 Dzīvnieku fizioloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
2.2.
Ilgaža Aija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
11.30-12.15 Vete2022 Dzīvnieku fizioloģija Bt Lekcija
29.01.2024-21.04.2024
Ilgaža Aija
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Fizi2036 Agrofizika Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-29.01.2024-24.03.2024
1.1.
Erdberga Ieva
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2036 Agrofizika Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-19.02.2024-07.04.2024
1.2.
Erdberga Ieva
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2036 Agrofizika Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-29.01.2024-24.03.2024
1.1. Meteoroloģija

313. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2036 Agrofizika Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-29.01.2024-24.03.2024
1.2. Meteoroloģija

313. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
1.1.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-29.01.2024-21.04.2024
1.2.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Biol1001 Botānika Bt Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-21.04.2024
2.2.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Vete2022 Dzīvnieku fizioloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-29.01.2024-21.04.2024
1.1.
Ilgaža Aija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2022 Dzīvnieku fizioloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
1.2.
Ilgaža Aija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Prakt.darbi
1 gr.
26.02.2024-21.04.2024
Kūlupa Vizma
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-29.01.2024-21.04.2024
2.2.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
2.1.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Fizi2036 Agrofizika Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-29.01.2024-24.03.2024
1.1.
Erdberga Ieva
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2036 Agrofizika Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-19.02.2024-07.04.2024
1.2.
Erdberga Ieva
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2036 Agrofizika Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-29.01.2024-24.03.2024
1.1. Meteoroloģija

313. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2036 Agrofizika Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-29.01.2024-24.03.2024
1.2. Meteoroloģija

313. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
1.1.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-29.01.2024-21.04.2024
1.2.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Biol1001 Botānika Bt Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-21.04.2024
2.1.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Vete2022 Dzīvnieku fizioloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-29.01.2024-21.04.2024
1.1.
Ilgaža Aija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2022 Dzīvnieku fizioloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
1.2.
Ilgaža Aija
A311. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Kūlupa Vizma
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Biol1001 Botānika Bt Lekcija
29.01.2024-24.03.2024
Šulcs Viesturs
16. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-29.01.2024-21.04.2024
2.2.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
2.1.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
Biol1001 Botānika Bt Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024-21.04.2024
2.1.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Kūlupa Vizma
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Biol1001 Botānika Bt Lab.darbi
1 gr.
29.01.2024-21.04.2024
1.1.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Fizi2036 Agrofizika Bt Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-29.01.2024-05.05.2024
2.2.
Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2036 Agrofizika Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-29.01.2024-05.05.2024
2.1.
Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2036 Agrofizika Bt Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024
1.ned.-11.03.2024-14.04.2024
2.1.
Erdberga Ieva
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2036 Agrofizika Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-19.02.2024-07.04.2024
2.2.
Erdberga Ieva
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-29.01.2024-21.04.2024
2.2.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1

Biol3014 Augu fizioloģija I Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
2.1.
Dubova Laila
12. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
Fizi2036 Agrofizika Bt Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-29.01.2024-24.03.2024
2.2. Meteoroloģija

313. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2036 Agrofizika Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-29.01.2024-24.03.2024
2.1. Meteoroloģija

313. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
01.04.2024-05.05.2024
Orlova Irina
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
Pētersone Aija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
Kūlupa Vizma
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Prakt.darbi
2 gr.
26.02.2024-21.04.2024
Kūlupa Vizma
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Biol1001 Botānika Bt Lab.darbi
1 gr.
29.01.2024-21.04.2024
1.1.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11

Fizi2036 Agrofizika Bt Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-29.01.2024-05.05.2024
2.2.
Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2036 Agrofizika Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-29.01.2024-05.05.2024
2.1.
Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2036 Agrofizika Bt Lab.darbi
2 gr.
29.01.2024
1.ned.-11.03.2024-14.04.2024
2.1.
Erdberga Ieva
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2036 Agrofizika Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-19.02.2024-07.04.2024
2.2.
Erdberga Ieva
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2036 Agrofizika Bt Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-29.01.2024-24.03.2024
2.2. Meteoroloģija

313. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2036 Agrofizika Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-29.01.2024-24.03.2024
2.1. Meteoroloģija

313. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
01.04.2024-05.05.2024
Orlova Irina
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
01.04.2024-05.05.2024
Pētersone Aija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2036 Agrofizika Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-29.01.2024-05.05.2024
1.2.
Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ3024 Uzņēmuma vadīšanas pamati Bv Prakt.darbi
2 gr.
26.02.2024-21.04.2024
Kūlupa Vizma
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Fizi2036 Agrofizika Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-29.01.2024-05.05.2024
1.1.
Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Biol1001 Botānika Bt Lab.darbi
1 gr.
29.01.2024-28.04.2024
1.2.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
ValoP031 Profesionālā angļu valoda lauksaimniecībā I Bv Prakt.darbi
01.04.2024-05.05.2024
Pētersone Aija
326-1. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2036 Agrofizika Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-29.01.2024-05.05.2024
1.2.
Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2036 Agrofizika Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-29.01.2024-05.05.2024
1.1.
Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 Biol1001 Botānika Bt Lab.darbi
1 gr.
29.01.2024-28.04.2024
1.2.
Šulcs Viesturs
51. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11