Atpakaļ

G0207 Lauksaimniecība Maģistra
Pilna laika
2-sem.
Visas apakšprog. Dārz-Dārzkopība Lauk-Laukkopība Lop-Lopkopība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Citi5006 Lietišķā pasākumu etiķete C Lekcija
29.01.2024-24.03.2024
Īriste Sandra
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz5001 Retorika C Lekcija
25.03.2024-19.05.2024
Vuguls Juris
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 Citi5006 Lietišķā pasākumu etiķete C Lekcija
29.01.2024-24.03.2024
Īriste Sandra
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz5001 Retorika C Lekcija
25.03.2024-19.05.2024
Vuguls Juris
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ5133 Pētniecisko darbu sagatavošana II A Lekcija
Lauk, Lop, Dārz a.prg.
29.01.2024-24.03.2024
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gaile Zinta
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Citi5006 Lietišķā pasākumu etiķete C Lekcija
29.01.2024-24.03.2024
Īriste Sandra
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz5001 Retorika C Lekcija
25.03.2024-19.05.2024
Vuguls Juris
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ5133 Pētniecisko darbu sagatavošana II A Lekcija
Lauk, Lop, Dārz a.prg.
29.01.2024-24.03.2024
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gaile Zinta
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 Citi5006 Lietišķā pasākumu etiķete C Lekcija
29.01.2024-24.03.2024
Īriste Sandra
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ5133 Pētniecisko darbu sagatavošana II A Lekcija
Lauk, Lop, Dārz a.prg.
29.01.2024-24.03.2024
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gaile Zinta
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 Ekon5123 Investīcijas lauku attīstībai A Lekcija
Lauk, Lop, Dārz a.prg.
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
LauZ5133 Pētniecisko darbu sagatavošana II A Lekcija
Lauk, Lop, Dārz a.prg.
29.01.2024-24.03.2024
Lekcija/Praktiskais darbs.
Gaile Zinta
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Ekon5123 Investīcijas lauku attīstībai A Prakt.darbi
Lauk, Lop, Dārz a.prg.
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
LauZ5165 Kaitīgo organismu integrētā ierobežošana A Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
29.01.2024-31.03.2024
Lekcija/Praktiskais darbs
Bankina Biruta
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1, 25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
14.30-15.15 Ekon5123 Investīcijas lauku attīstībai A Prakt.darbi
Lauk, Lop, Dārz a.prg.
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
LauZ5165 Kaitīgo organismu integrētā ierobežošana A Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
29.01.2024-31.03.2024
Lekcija/Praktiskais darbs
Bankina Biruta
2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1, 25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
15.30-16.15 Ekon5123 Investīcijas lauku attīstībai A Prakt.darbi
Lauk, Lop, Dārz a.prg.
Pilvere Irina
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
LauZ5165 Kaitīgo organismu integrētā ierobežošana A Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
29.01.2024-31.03.2024
Lekcija/Praktiskais darbs
Gailis Jānis
25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1, 2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
16.30-17.15 InfT5043 Brīvprogrammatūra R statistikā C Lekcija
25.03.2024-19.05.2024
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ5165 Kaitīgo organismu integrētā ierobežošana A Lekcija
Lauk, Dārz a.prg.
29.01.2024-31.03.2024
Lekcija/Praktiskais darbs
Gailis Jānis
25. aud. (2. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1, 2. aud. (1. stāvs), LPTF, Strazdu iela, 1
17.30-18.15 InfT5043 Brīvprogrammatūra R statistikā C Lekcija
25.03.2024-19.05.2024
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
18.30-19.15 InfT5043 Brīvprogrammatūra R statistikā C Lekcija
25.03.2024-19.05.2024
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2