Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālā bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
BISK Ievadkurss mākslīgajā intelektā notiks E vidē
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 BūvZ3138 Ģeodēzija II Bp Lekcija
04.09.2023-01.10.2023
Sergejeva Natālija
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ4138 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lekcija
02.10.2023-29.10.2023
Luksa Jolanta
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4138 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Eksāmens
15.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 11.00
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4138 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lab.darbi
30.10.2023-24.12.2023
1.2.
Ribkinska Liāna
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Eksāmens
17.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Eksāmens
27.12.2023
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3138 Ģeodēzija II Bp Eksāmens
10.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 11.00
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
JurZ3027 Nekustamā īpašuma tirgzinības Bp Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 BūvZ3138 Ģeodēzija II Bp Lekcija
1.ned.-04.09.2023-01.10.2023
Sergejeva Natālija
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ3138 Ģeodēzija II Bp Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2023-01.10.2023
Sergejeva Natālija
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ4138 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lekcija
02.10.2023-24.12.2023
Luksa Jolanta
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4138 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Eksāmens
15.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 11.00
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4138 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lekcija
04.09.2023-01.10.2023
Ruduks Mārtiņš
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4138 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lab.darbi
02.10.2023-24.12.2023
1.2.
Ribkinska Liāna
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Eksāmens
17.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Eksāmens
27.12.2023
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3138 Ģeodēzija II Bp Eksāmens
10.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 11.00
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
JurZ3027 Nekustamā īpašuma tirgzinības Bp Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 BūvZ3138 Ģeodēzija II Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4138 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Eksāmens
15.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 11.00
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4138 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lekcija
04.09.2023-01.10.2023
Ruduks Mārtiņš
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4138 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lab.darbi
02.10.2023-24.12.2023
1.2.
Ribkinska Liāna
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Eksāmens
17.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Eksāmens
27.12.2023
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3138 Ģeodēzija II Bp Eksāmens
10.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 11.00
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 BūvZ3138 Ģeodēzija II Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Celms Armands
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4138 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lab.darbi
04.09.2023-01.10.2023
1.1.
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3138 Ģeodēzija II Bp Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lab.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Lab.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ3043 Nekustamā īpašuma vērtēšana I Bt Eksāmens
17.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Eksāmens
27.12.2023
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3138 Ģeodēzija II Bp Prakt.darbi
04.09.2023-01.10.2023
Sergejeva Natālija
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 BūvZ4138 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lab.darbi
04.09.2023-01.10.2023
1.1.
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3138 Ģeodēzija II Bp Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ4034 Zemes tiesības II Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3138 Ģeodēzija II Bp Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Sergejeva Natālija
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ3138 Ģeodēzija II Bp Lab.darbi
2.ned.-04.09.2023-01.10.2023
1.2.
Sergejeva Natālija
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Ratkevičs Aivars
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4138 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lab.darbi
04.09.2023-01.10.2023
1.2.
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3138 Ģeodēzija II Bp Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
JurZ3027 Nekustamā īpašuma tirgzinības Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Virkavs Māris
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3138 Ģeodēzija II Bp Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Sergejeva Natālija
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ3138 Ģeodēzija II Bp Lab.darbi
2.ned.-04.09.2023-01.10.2023
1.2.
Sergejeva Natālija
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ4138 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lab.darbi
02.10.2023-24.12.2023
1.1.
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 Ģeog3003 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bp Lekcija
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Ratkevičs Aivars
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4138 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lab.darbi
04.09.2023-01.10.2023
1.2.
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3138 Ģeodēzija II Bp Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4138 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lab.darbi
02.10.2023-24.12.2023
1.1.
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 BūvZ4138 Būvju kadastrālā uzmērīšana Bp Lab.darbi
30.10.2023-24.12.2023
1.1.
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19