Atpakaļ

G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon2121 Makroekonomika Bt Lekcija
09.09.2023
07.10.2023
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Psih3010 Sociālā psiholoģija Bt Lekcija
16.09.2023
21.10.2023
lekc./pr.d.
Pāvulēns Jānis
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ3038 Loģistika Bp Lekcija
30.09.2023
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība Bp Prakt.darbi
04.11.2023
Dobele Madara
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon2121 Makroekonomika Bt Lekcija
09.09.2023
07.10.2023
28.10.2023
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Psih3010 Sociālā psiholoģija Bt Lekcija
16.09.2023
21.10.2023
lekc./pr.d.
Pāvulēns Jānis
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ3038 Loģistika Bp Lekcija
30.09.2023
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3038 Loģistika Bp Eksāmens
11.11.2023
Rozentāle Rita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība Bp Prakt.darbi
04.11.2023
Dobele Madara
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Ekon2121 Makroekonomika Bt Lekcija
09.09.2023
07.10.2023
28.10.2023
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Psih3010 Sociālā psiholoģija Bt Lekcija
16.09.2023
21.10.2023
lekc./pr.d.
Pāvulēns Jānis
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ3038 Loģistika Bp Lekcija
23.09.2023
30.09.2023
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3038 Loģistika Bp Eksāmens
11.11.2023
Rozentāle Rita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība Bp Prakt.darbi
04.11.2023
Dobele Madara
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon2121 Makroekonomika Bt Lekcija
09.09.2023
07.10.2023
28.10.2023
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Psih3010 Sociālā psiholoģija Bt Lekcija
16.09.2023
21.10.2023
lekc./pr.d.
Pāvulēns Jānis
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ3038 Loģistika Bp Lekcija
23.09.2023
30.09.2023
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība Bp Prakt.darbi
04.11.2023
Dobele Madara
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon2121 Makroekonomika Bt Lekcija
28.10.2023
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2121 Makroekonomika Bt Eksāmens
04.11.2023
Griņēviča Linda
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Psih3010 Sociālā psiholoģija Bt Lekcija
21.10.2023
lekc./pr.d.
Pāvulēns Jānis
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ2028 Saimniekošanas mācība Bp Lekcija
16.09.2023
G0105(NLN)

Dobele Madara
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība Bp Prakt.darbi
23.09.2023
30.09.2023
07.10.2023
Dobele Madara
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Ekon2121 Makroekonomika Bt Lekcija
08.09.2023
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Psih3010 Sociālā psiholoģija Bt Ieskaite
27.10.2023
Pāvulēns Jānis
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ3038 Loģistika Bp Lekcija
29.09.2023
13.10.2023
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3115 Tirgvedība Bt Lekcija
15.09.2023
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3115 Tirgvedība Bt Eksāmens
03.11.2023
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība Bp Lekcija
22.09.2023
G0105(NLN)

Dobele Madara
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība Bp Prakt.darbi
20.10.2023
Dobele Madara
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2121 Makroekonomika Bt Eksāmens
04.11.2023
Griņēviča Linda
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3038 Loģistika Bp Lekcija
28.10.2023
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3115 Tirgvedība Bt Lekcija
21.10.2023
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība Bp Lekcija
16.09.2023
G0105(NLN)

Dobele Madara
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība Bp Prakt.darbi
23.09.2023
30.09.2023
07.10.2023
Dobele Madara
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Ekon2121 Makroekonomika Bt Lekcija
08.09.2023
06.10.2023
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Psih3010 Sociālā psiholoģija Bt Ieskaite
27.10.2023
Pāvulēns Jānis
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ3038 Loģistika Bp Lekcija
29.09.2023
13.10.2023
10.11.2023
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3115 Tirgvedība Bt Lekcija
15.09.2023
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3115 Tirgvedība Bt Eksāmens
03.11.2023
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība Bp Lekcija
22.09.2023
G0105(NLN)

Dobele Madara
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība Bp Prakt.darbi
20.10.2023
Dobele Madara
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3038 Loģistika Bp Lekcija
28.10.2023
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3115 Tirgvedība Bt Lekcija
21.10.2023
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība Bp Lekcija
16.09.2023
G0105(NLN)

Dobele Madara
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība Bp Prakt.darbi
23.09.2023
30.09.2023
07.10.2023
Dobele Madara
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Ekon2121 Makroekonomika Bt Lekcija
08.09.2023
06.10.2023
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3038 Loģistika Bp Lekcija
29.09.2023
13.10.2023
03.11.2023
10.11.2023
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3115 Tirgvedība Bt Lekcija
15.09.2023
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība Bp Lekcija
22.09.2023
G0105(NLN)

Dobele Madara
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība Bp Prakt.darbi
20.10.2023
27.10.2023
Dobele Madara
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3115 Tirgvedība Bt Lekcija
21.10.2023
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība Bp Lekcija
16.09.2023
G0105(NLN)

Dobele Madara
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība Bp Prakt.darbi
23.09.2023
30.09.2023
07.10.2023
Dobele Madara
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Ekon2121 Makroekonomika Bt Lekcija
06.10.2023
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Psih3010 Sociālā psiholoģija Bt Lekcija
08.09.2023
lekc./pr.d.
Pāvulēns Jānis
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ3038 Loģistika Bp Lekcija
03.11.2023
10.11.2023
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3115 Tirgvedība Bt Lekcija
15.09.2023
29.09.2023
13.10.2023
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība Bp Lekcija
22.09.2023
G0105(NLN)

Dobele Madara
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība Bp Prakt.darbi
20.10.2023
27.10.2023
Dobele Madara
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3115 Tirgvedība Bt Lekcija
21.10.2023
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 Ekon2121 Makroekonomika Bt Lekcija
22.09.2023
20.10.2023
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Psih3010 Sociālā psiholoģija Bt Lekcija
08.09.2023
06.10.2023
lekc./pr.d.
Pāvulēns Jānis
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ3038 Loģistika Bp Lekcija
15.09.2023
03.11.2023
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3115 Tirgvedība Bt Lekcija
29.09.2023
13.10.2023
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība Bp Prakt.darbi
27.10.2023
Dobele Madara
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība Bp Eksāmens
10.11.2023
Dobele Madara
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 Ekon2121 Makroekonomika Bt Lekcija
22.09.2023
20.10.2023
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Psih3010 Sociālā psiholoģija Bt Lekcija
08.09.2023
06.10.2023
lekc./pr.d.
Pāvulēns Jānis
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ3038 Loģistika Bp Lekcija
15.09.2023
03.11.2023
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3115 Tirgvedība Bt Lekcija
29.09.2023
13.10.2023
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība Bp Prakt.darbi
27.10.2023
Dobele Madara
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2028 Saimniekošanas mācība Bp Eksāmens
10.11.2023
Dobele Madara
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 Ekon2121 Makroekonomika Bt Lekcija
22.09.2023
20.10.2023
lekc./pr.d.
Griņēviča Linda
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Psih3010 Sociālā psiholoģija Bt Lekcija
08.09.2023
06.10.2023
lekc./pr.d.
Pāvulēns Jānis
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ3038 Loģistika Bp Lekcija
15.09.2023
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3115 Tirgvedība Bt Lekcija
29.09.2023
13.10.2023
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18