Atpakaļ

G0905 Informācijas tehnoloģijas Maģistra
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Filz5003 Zinātnes filozofija C Lekcija
04.09.2023-26.11.2023
G0514(PLK)
G0329(PLK)
G0405(PLK)

Brāzma Gunārs
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5052 Interneta meklēšanas tehnoloģijas B Prakt.darbi
27.11.2023-24.12.2023
Mozga Ivars
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT5039 Fundamentālie algoritmi A Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Štāls Mārtiņš
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 Valo5001 Svešvalodas speckurss A Prakt.darbi
11.09.2023-24.12.2023
Šinkus Tatjana
331. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

InfT5052 Interneta meklēšanas tehnoloģijas B Prakt.darbi
27.11.2023-24.12.2023
Mozga Ivars
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT5039 Fundamentālie algoritmi A Lekcija
04.09.2023-29.10.2023
Štāls Mārtiņš
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5039 Fundamentālie algoritmi A Prakt.darbi
30.10.2023-24.12.2023
Štāls Mārtiņš
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Valo5001 Svešvalodas speckurss A Prakt.darbi
11.09.2023-24.12.2023
Šinkus Tatjana
331. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

InfT5052 Interneta meklēšanas tehnoloģijas B Prakt.darbi
27.11.2023-24.12.2023
Mozga Ivars
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT5039 Fundamentālie algoritmi A Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Štāls Mārtiņš
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 Filz5003 Zinātnes filozofija C Prakt.darbi
04.09.2023-26.11.2023
G0514(PLK)

Brāzma Gunārs
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5048 Pētījumu metodoloģija A Prakt.darbi
27.11.2023-24.12.2023
Mozga Ivars
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT5034 Resursu plānošanas sistēmas B Lekcija
04.09.2023-15.10.2023
Bikovs Gļebs, Rudusa Ilva
28. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5037 Programmatūras izstrādes modeļi A Lekcija
30.10.2023-24.12.2023
287.telpa
Čevere Rudīte
12.30-13.15 Mate5017 Starpdisciplinārā skaitļošana I A Lekcija
04.09.2023-26.11.2023
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5048 Pētījumu metodoloģija A Prakt.darbi
27.11.2023-24.12.2023
Mozga Ivars
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate5017 Starpdisciplinārā skaitļošana I A Lekcija
04.09.2023-26.11.2023
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT5034 Resursu plānošanas sistēmas B Lekcija
04.09.2023-15.10.2023
Bikovs Gļebs, Rudusa Ilva
28. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5037 Programmatūras izstrādes modeļi A Lekcija
30.10.2023-24.12.2023
287.telpa
Čevere Rudīte
13.30-14.15 Mate5017 Starpdisciplinārā skaitļošana I A Lekcija
04.09.2023-01.10.2023
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate5017 Starpdisciplinārā skaitļošana I A Lab.darbi
02.10.2023-26.11.2023
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate5017 Starpdisciplinārā skaitļošana I A Lekcija
04.09.2023-01.10.2023
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate5017 Starpdisciplinārā skaitļošana I A Lab.darbi
27.11.2023-24.12.2023
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT5034 Resursu plānošanas sistēmas B Lab.darbi
04.09.2023-15.10.2023
Rudusa Ilva, Bikovs Gļebs
28. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5037 Programmatūras izstrādes modeļi A Prakt.darbi
30.10.2023-24.12.2023
287.telpa
Čevere Rudīte
14.30-15.15 Mate5017 Starpdisciplinārā skaitļošana I A Lab.darbi
04.09.2023-29.10.2023
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate5017 Starpdisciplinārā skaitļošana I A Lekcija
30.10.2023-26.11.2023
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate5017 Starpdisciplinārā skaitļošana I A Lab.darbi
27.11.2023-24.12.2023
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT5034 Resursu plānošanas sistēmas B Lab.darbi
04.09.2023-15.10.2023
Rudusa Ilva, Bikovs Gļebs
28. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 InfT5053 Sistēmu teorija un vadība A Lekcija
04.09.2023-29.10.2023
Rivža Pēteris
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate5017 Starpdisciplinārā skaitļošana I A Lekcija
30.10.2023-26.11.2023
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate5017 Starpdisciplinārā skaitļošana I A Lab.darbi
27.11.2023-24.12.2023
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 InfT5053 Sistēmu teorija un vadība A Lekcija
04.09.2023-01.10.2023
Rivža Pēteris
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5053 Sistēmu teorija un vadība A Lab.darbi
02.10.2023-29.10.2023
Rivža Pēteris
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5052 Interneta meklēšanas tehnoloģijas B Lekcija
30.10.2023-26.11.2023

221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate5017 Starpdisciplinārā skaitļošana I A Lab.darbi
27.11.2023-24.12.2023
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 InfT5053 Sistēmu teorija un vadība A Lab.darbi
04.09.2023-29.10.2023
Rivža Pēteris
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5052 Interneta meklēšanas tehnoloģijas B Lekcija
30.10.2023-26.11.2023

221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate5017 Starpdisciplinārā skaitļošana I A Lab.darbi
27.11.2023-24.12.2023
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
18.30-19.15 InfT5048 Pētījumu metodoloģija A Lekcija
04.09.2023-29.10.2023
Mozga Ivars
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT5052 Interneta meklēšanas tehnoloģijas B Lekcija
30.10.2023-26.11.2023

221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate5017 Starpdisciplinārā skaitļošana I A Lab.darbi
27.11.2023-24.12.2023
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
19.30-20.15 InfT5048 Pētījumu metodoloģija A Lekcija
04.09.2023-29.10.2023
Mozga Ivars
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2