Atpakaļ

G0336 Ģeoinformātika un tālizpēte Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
2-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Valo3029 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
14.04.2023
Ozola Inese
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo3029 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
28.04.2023
12.05.2023
Ozola Inese
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

BūvZ3166 Zinātniskais darbs ģeoinformātikā un tālizpētē I Bv Lekcija
03.02.2023
Virkavs Māris
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3166 Zinātniskais darbs ģeoinformātikā un tālizpētē I Bv Lekcija
31.03.2023
Virkavs Māris
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lekcija
03.03.2023
Celmiņa Vita
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lekcija
17.03.2023
Celmiņa Vita
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Valo3029 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
29.04.2023
13.05.2023
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lekcija
01.04.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 Valo3029 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
14.04.2023
Ozola Inese
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo3029 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
28.04.2023
12.05.2023
Ozola Inese
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

BūvZ3166 Zinātniskais darbs ģeoinformātikā un tālizpētē I Bv Lekcija
03.02.2023
Virkavs Māris
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3166 Zinātniskais darbs ģeoinformātikā un tālizpētē I Bv Lekcija
31.03.2023
Virkavs Māris
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lekcija
03.03.2023
Celmiņa Vita
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lekcija
17.03.2023
Celmiņa Vita
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Valo3029 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
18.02.2023
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo3029 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
29.04.2023
13.05.2023
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lekcija
01.04.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3152 Tālizpētes tehnoloģijas Bt Lekcija
04.02.2023
Bergmanis Ivars
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3152 Tālizpētes tehnoloģijas Bt Lekcija
04.03.2023
18.03.2023
15.04.2023
Bergmanis Ivars
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 Valo3029 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
28.04.2023
12.05.2023
Ozola Inese
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

BūvZ3166 Zinātniskais darbs ģeoinformātikā un tālizpētē I Bv Lekcija
03.02.2023
Virkavs Māris
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3166 Zinātniskais darbs ģeoinformātikā un tālizpētē I Bv Lekcija
31.03.2023
Virkavs Māris
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
17.02.2023
Celmiņa Vita
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
03.03.2023
Celmiņa Vita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
17.03.2023
Celmiņa Vita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
14.04.2023
Celmiņa Vita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Valo3029 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
18.02.2023
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo3029 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
29.04.2023
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lekcija
01.04.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
13.05.2023
Celmiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3152 Tālizpētes tehnoloģijas Bt Lekcija
04.02.2023
Bergmanis Ivars
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3152 Tālizpētes tehnoloģijas Bt Lekcija
04.03.2023
18.03.2023
15.04.2023
Bergmanis Ivars
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 BūvZ3166 Zinātniskais darbs ģeoinformātikā un tālizpētē I Bv Lekcija
03.02.2023
Virkavs Māris
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3166 Zinātniskais darbs ģeoinformātikā un tālizpētē I Bv Lekcija
31.03.2023
Virkavs Māris
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
17.02.2023
Celmiņa Vita
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
03.03.2023
Celmiņa Vita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
17.03.2023
Celmiņa Vita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
14.04.2023
Celmiņa Vita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
28.04.2023
12.05.2023
Celmiņa Vita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Valo3029 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
18.02.2023
Ozola Inese
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lekcija
01.04.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
29.04.2023
13.05.2023
Celmiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3152 Tālizpētes tehnoloģijas Bt Lekcija
04.02.2023
Bergmanis Ivars
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3152 Tālizpētes tehnoloģijas Bt Lekcija
04.03.2023
18.03.2023
15.04.2023
Bergmanis Ivars
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
17.02.2023
Celmiņa Vita
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
03.03.2023
Celmiņa Vita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
17.03.2023
Celmiņa Vita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
14.04.2023
Celmiņa Vita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
28.04.2023
12.05.2023
Celmiņa Vita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lekcija
01.04.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
29.04.2023
13.05.2023
Celmiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3152 Tālizpētes tehnoloģijas Bt Lekcija
04.02.2023
Bergmanis Ivars
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3152 Tālizpētes tehnoloģijas Bt Lekcija
04.03.2023
18.03.2023
15.04.2023
Bergmanis Ivars
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lekcija
03.02.2023
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lekcija
31.03.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
17.02.2023
Celmiņa Vita
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
03.03.2023
Celmiņa Vita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
17.03.2023
Celmiņa Vita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
14.04.2023
Celmiņa Vita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
28.04.2023
12.05.2023
Celmiņa Vita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lekcija
18.02.2023
Celmiņa Vita
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lekcija
01.04.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
29.04.2023
13.05.2023
Celmiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3152 Tālizpētes tehnoloģijas Bt Lekcija
04.02.2023
Bergmanis Ivars
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3152 Tālizpētes tehnoloģijas Bt Lekcija
04.03.2023
18.03.2023
15.04.2023
Bergmanis Ivars
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lekcija
03.02.2023
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lekcija
31.03.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
17.02.2023
Celmiņa Vita
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
03.03.2023
Celmiņa Vita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
17.03.2023
Celmiņa Vita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
14.04.2023
Celmiņa Vita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
28.04.2023
12.05.2023
Celmiņa Vita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lekcija
18.02.2023
Celmiņa Vita
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lekcija
01.04.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
29.04.2023
13.05.2023
Celmiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3152 Tālizpētes tehnoloģijas Bt Lekcija
04.02.2023
Bergmanis Ivars
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3152 Tālizpētes tehnoloģijas Bt Lekcija
04.03.2023
18.03.2023
15.04.2023
Bergmanis Ivars
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lekcija
03.02.2023
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lekcija
31.03.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
28.04.2023
12.05.2023
Celmiņa Vita
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lekcija
18.02.2023
Celmiņa Vita
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3170 Ģeodēzija Bt Lekcija
29.04.2023
Celmiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lekcija
03.02.2023
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lekcija
31.03.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lekcija
18.02.2023
Celmiņa Vita
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lekcija
31.03.2023
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19