Atpakaļ

G0506 Mežzinātne Bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas grupas 1 2
24.04.-07.05.2023.-Mērniecība (prakse); 05.06.-18.06.2023.-Meža botānika (prakse)
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Biol2001 Biometrija A Lekcija
27.02.2023-23.04.2023
Luguza Solveiga
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Fizi2037 Fizika un meteoroloģija A Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Meteoroloģija
Gross Uldis
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2037 Fizika un meteoroloģija A Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Fizika
Gross Uldis
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības A Lekcija
30.01.2023-26.03.2023
Kirila Kitija
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Biol2001 Biometrija A Lekcija
30.03.2023
Luguza Solveiga
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
09.30-10.15 BūvZ1038 Mērniecība A Lekcija
2.ned.-30.01.2023-26.03.2023
Silabriedis Gunārs
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Biol2001 Biometrija A Lekcija
1.ned.-27.02.2023-23.04.2023
03.04.2023
17.04.2023
Luguza Solveiga
22. aud. (2. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Ķīmi1016 Ķīmija II A Lekcija
2.ned.-30.01.2023-26.03.2023
Dimiņš Fredijs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2037 Fizika un meteoroloģija A Lekcija
1.ned.-30.01.2023-26.03.2023
Meteoroloģija
Gross Uldis
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2037 Fizika un meteoroloģija A Lekcija
27.03.2023-23.04.2023
Fizika
Gross Uldis
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2037 Fizika un meteoroloģija A Lab.darbi
1 gr.
27.02.2023-23.04.2023
Fizika
Gajevskis Antons, Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības A Lekcija
30.01.2023-26.03.2023
Kirila Kitija
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības A Lekcija
27.03.2023-23.04.2023
Jerkunkova Aleksandra
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 BūvZ1038 Mērniecība A Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Silabriedis Gunārs
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Ķīmi1016 Ķīmija II A Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Dimiņš Fredijs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības A Seminārs
1 gr.
30.01.2023-26.03.2023
Jerkunkova Aleksandra
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības A Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Jerkunkova Aleksandra
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 BūvZ1038 Mērniecība A Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-23.04.2023
Silabriedis Gunārs, Brinkmanis-Brimanis Miks
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Ķīmi1016 Ķīmija II A Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-23.04.2023
Dimiņš Fredijs, Vucāne Sanita
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP292 Profesionālā angļu valoda II A Prakt.darbi
1 gr.
27.03.2023-23.04.2023
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP292 Profesionālā angļu valoda II A Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-23.04.2023
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 BūvZ1038 Mērniecība A Lab.darbi
1 gr.
27.02.2023-26.03.2023
Silabriedis Gunārs, Brinkmanis-Brimanis Miks
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Ķīmi1016 Ķīmija II A Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-23.04.2023
Dimiņš Fredijs, Vucāne Sanita
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP292 Profesionālā angļu valoda II A Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-23.04.2023
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP292 Profesionālā angļu valoda II A Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-26.02.2023
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1032 Matemātika II A Prakt.darbi
1 gr.
27.03.2023-23.04.2023
Smirnovs Aleksandrs
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Biol2001 Biometrija A Lab.darbi
1 gr.
27.02.2023-23.04.2023
1.1.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Fizi2037 Fizika un meteoroloģija A Lab.darbi
1 gr.
27.02.2023-23.04.2023
Meteoroloģija 1.2.gr.
Gavare Zanda
313. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1032 Matemātika II A Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-23.04.2023
Smirnovs Aleksandrs
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Biol2001 Biometrija A Lab.darbi
1 gr.
27.02.2023-23.04.2023
1.1.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Fizi2037 Fizika un meteoroloģija A Lab.darbi
1 gr.
27.02.2023-23.04.2023
Meteoroloģija 1.1.gr.
Gavare Zanda
313. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol2001 Biometrija A Lab.darbi
1 gr.
27.02.2023-23.04.2023
1.2.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības A Seminārs
1 gr.
30.01.2023-26.03.2023
Kirila Kitija
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Biol2001 Biometrija A Lab.darbi
1 gr.
27.02.2023-23.04.2023
1.2.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
16.30-17.15 Mate1032 Matemātika II A Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Smirnovs Aleksandrs
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 Mate1032 Matemātika II A Lekcija
27.03.2023-23.04.2023
Smirnovs Aleksandrs
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1032 Matemātika II A Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-26.03.2023
Smirnovs Aleksandrs
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2