Atpakaļ

G0419 Dizains un amatniecība Profesionālā bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Visas apakšprog. Tekstils-Amatnieciskās tekstila tehnoloģijas un dizains
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MākZ2010 Fotografēšanas pamati Bt Lab.darbi
08.05.2023
IA
Vugule Kristīne
zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Prakt.darbi
09.05.2023
E
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Lekcija
03.05.2023
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ2041 Zīda apgleznošana Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
16.02.2023
Spulle-Meiere Ivanda
436. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2041 Zīda apgleznošana Bp Prakt.darbi
Tekstils a.prg.
23.02.2023
Spulle-Meiere Ivanda
436. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2041 Zīda apgleznošana Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
16.02.2023
Spulle-Meiere Ivanda
436. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 MākZ2010 Fotografēšanas pamati Bt Lab.darbi
08.05.2023
IA
Vugule Kristīne
zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Lekcija
14.02.2023
Briede Baiba
436. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Prakt.darbi
21.02.2023
Briede Baiba
436. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Prakt.darbi
09.05.2023
E
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Lekcija
03.05.2023
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Prakt.darbi
10.05.2023
E
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ2041 Zīda apgleznošana Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
16.02.2023
Spulle-Meiere Ivanda
436. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2041 Zīda apgleznošana Bp Prakt.darbi
Tekstils a.prg.
23.02.2023
Spulle-Meiere Ivanda
436. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2041 Zīda apgleznošana Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
16.02.2023
Spulle-Meiere Ivanda
436. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Lekcija
13.02.2023
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ2010 Fotografēšanas pamati Bt Lab.darbi
08.05.2023
IA
Vugule Kristīne
zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Lekcija
14.02.2023
Briede Baiba
436. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Prakt.darbi
21.02.2023
Briede Baiba
436. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Prakt.darbi
09.05.2023
E
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Lekcija
03.05.2023
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Prakt.darbi
10.05.2023
E
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Prakt.darbi
23.02.2023
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Lekcija
13.02.2023
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ2010 Fotografēšanas pamati Bt Lab.darbi
08.05.2023
IA
Vugule Kristīne
zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Lekcija
14.02.2023
Briede Baiba
436. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Prakt.darbi
21.02.2023
Briede Baiba
436. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Prakt.darbi
09.05.2023
E
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Lekcija
03.05.2023
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Prakt.darbi
10.05.2023
E
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Prakt.darbi
23.02.2023
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Lekcija
13.02.2023
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ2010 Fotografēšanas pamati Bt Lab.darbi
08.05.2023
IA
Vugule Kristīne
zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Lekcija
14.02.2023
Briede Baiba
436. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Prakt.darbi
21.02.2023
Briede Baiba
436. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZP038 Asistēšana un tehnoloģijas Bp Prakt.darbi
09.05.2023
Prakse ar atzīmi
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ2010 Fotografēšanas pamati Bt Lekcija
15.02.2023
Vugule Kristīne
zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

MākZ2010 Fotografēšanas pamati Bt Lab.darbi
22.02.2023
Vugule Kristīne
zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

MākZ2010 Fotografēšanas pamati Bt Lekcija
03.05.2023
Vugule Kristīne
zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Prakt.darbi
10.05.2023
E
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Prakt.darbi
23.02.2023
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Lekcija
13.02.2023
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Lekcija
08.05.2023
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZP038 Asistēšana un tehnoloģijas Bp Prakt.darbi
09.05.2023
Prakse ar atzīmi
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ2010 Fotografēšanas pamati Bt Lekcija
15.02.2023
Vugule Kristīne
zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

MākZ2010 Fotografēšanas pamati Bt Lab.darbi
22.02.2023
Vugule Kristīne
zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

MatZ2041 Zīda apgleznošana Bp Prakt.darbi
Tekstils a.prg.
10.05.2023
IA
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ2010 Fotografēšanas pamati Bt Lekcija
03.05.2023
Vugule Kristīne
zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
14.30-15.15 Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Lekcija
13.02.2023
Pāvulēns Jānis
509. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Lekcija
08.05.2023
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ2010 Fotografēšanas pamati Bt Lab.darbi
15.02.2023
22.02.2023
Vugule Kristīne
zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

MatZ2041 Zīda apgleznošana Bp Prakt.darbi
Tekstils a.prg.
10.05.2023
IA
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ2010 Fotografēšanas pamati Bt Lekcija
03.05.2023
Vugule Kristīne
zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
15.30-16.15 Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Lekcija
08.05.2023
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MākZ2010 Fotografēšanas pamati Bt Lab.darbi
15.02.2023
22.02.2023
Vugule Kristīne
zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

MatZ2041 Zīda apgleznošana Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
03.05.2023
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2041 Zīda apgleznošana Bp Prakt.darbi
Tekstils a.prg.
10.05.2023
IA
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 Peda3037 Interaktīvās metodes un profesionālā saskarsme Bv Lekcija
08.05.2023
Briede Baiba
509. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ2041 Zīda apgleznošana Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
15.02.2023
Spulle-Meiere Ivanda
436. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2041 Zīda apgleznošana Bp Prakt.darbi
Tekstils a.prg.
22.02.2023
Spulle-Meiere Ivanda
436. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2041 Zīda apgleznošana Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
15.02.2023
Spulle-Meiere Ivanda
436. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2041 Zīda apgleznošana Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
03.05.2023
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2041 Zīda apgleznošana Bp Prakt.darbi
Tekstils a.prg.
10.05.2023
IA
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 MatZ2041 Zīda apgleznošana Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
15.02.2023
Spulle-Meiere Ivanda
436. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2041 Zīda apgleznošana Bp Prakt.darbi
Tekstils a.prg.
22.02.2023
Spulle-Meiere Ivanda
436. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2041 Zīda apgleznošana Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
15.02.2023
Spulle-Meiere Ivanda
436. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2041 Zīda apgleznošana Bp Lekcija
Tekstils a.prg.
03.05.2023
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2041 Zīda apgleznošana Bp Prakt.darbi
Tekstils a.prg.
10.05.2023
IA
Spulle-Meiere Ivanda
431. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5