Atpakaļ

G0335 Būvniecība Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Visas grupas 1 2
Inženierģeodēzija (mācību prakse) 22.05.2023. - 11.06.2023.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 HidZ2005 Hidraulika Bt Lekcija
2.ned.-30.01.2023-26.03.2023
Pundurs Einārs
302. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lekcija
30.01.2023-30.04.2023
Lekc./pr.d.
Plūme Imants
314. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-30.04.2023
1.1.
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-30.04.2023
Veinbergs Valdis, Pinkovskis Edgars
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-30.01.2023-26.02.2023
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 HidZ2005 Hidraulika Bt Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Pundurs Einārs
302. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Mate1022 Matemātika II Bt Lekcija
20.02.2023-26.03.2023
Atslēga Svetlana
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lekcija
30.01.2023-19.02.2023
Lekc./pr.d.
Plūme Imants
314. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-30.01.2023-12.03.2023
1.1.
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-30.01.2023-12.03.2023
1.2.
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
HidZ2005 Hidraulika Bt Prakt.darbi
1 gr.
27.02.2023-23.04.2023
Ieviņa Daina
302. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-19.02.2023
Veinbergs Valdis, Pinkovskis Edgars
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-30.01.2023-26.02.2023
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Mate1022 Matemātika II Bt Lekcija
30.01.2023-30.04.2023
Atslēga Svetlana
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-30.04.2023
1.2.
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

HidZ2005 Hidraulika Bt Lab.darbi
1 gr.
27.02.2023-23.04.2023
1.1.
Ieviņa Daina
111. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-30.01.2023-23.04.2023
1.1.
Vītoliņš Oskars
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-30.01.2023-26.02.2023
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-30.04.2023
Atslēga Svetlana
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
1 gr.
30.01.2023-30.04.2023
Atslēga Svetlana
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-30.04.2023
1.1.
Vītoliņš Oskars
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

HidZ2005 Hidraulika Bt Lab.darbi
1 gr.
27.02.2023-23.04.2023
1.2.
Ieviņa Daina
111. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-30.01.2023-26.02.2023
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-30.04.2023
1.1.
Vītoliņš Oskars
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 Fizi2004 Fizika I Bt Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lekcija
30.01.2023-30.04.2023
Veinbergs Valdis
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-30.04.2023
1.2.
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Fizi2004 Fizika I Bt Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-30.04.2023
Gavare Zanda, Gajevskis Antons
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Fizi2004 Fizika I Bt Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lekcija
30.01.2023-30.04.2023
Veinbergs Valdis
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
1 gr.
30.01.2023-30.04.2023
1.2.
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Fizi2004 Fizika I Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-30.01.2023-12.03.2023
Gavare Zanda, Gajevskis Antons
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.-30.01.2023-23.04.2023
Atslēga Svetlana
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Fizi2004 Fizika I Bt Prakt.darbi
30.01.2023-23.04.2023
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lekcija
30.01.2023-12.03.2023
Veinbergs Valdis
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-30.01.2023-23.04.2023
1.2.
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Mate1022 Matemātika II Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-30.01.2023-23.04.2023
1.1.
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1022 Matemātika II Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-30.01.2023-23.04.2023
1.2.
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Fizi2004 Fizika I Bt Prakt.darbi
1.ned.-30.01.2023-12.03.2023
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2