Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Inženierģeodēzija (mācību prakse) 19.09.2022. - 02.10.2022.
Topogrāfiskā uzmērīšana (mācību prakse) 05.09.2022. -18.09.2022.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
03.10.2022-27.11.2022
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
03.10.2022-27.11.2022
Goldbergs Grigorijs
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lab.darbi
03.10.2022-25.12.2022
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
03.10.2022-27.11.2022
Goldbergs Grigorijs
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 JurZ3042 Zemes ierīcības projektēšana I Bp Lekcija
03.10.2022-27.11.2022
Jankava Anda
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lab.darbi
03.10.2022-25.12.2022
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
03.10.2022-27.11.2022
Goldbergs Grigorijs
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 JurZ3042 Zemes ierīcības projektēšana I Bp Lekcija
03.10.2022-25.12.2022
Jankava Anda
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lekcija
03.10.2022-27.11.2022
Goldbergs Grigorijs
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 JurZ3042 Zemes ierīcības projektēšana I Bp Lekcija
03.10.2022-25.12.2022
Jankava Anda
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lab.darbi
03.10.2022-27.11.2022
Goldbergs Grigorijs
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
03.10.2022-25.12.2022
Lekc./lab.d.
Klabere-Kalvāne Anete
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lab.darbi
03.10.2022-27.11.2022
Goldbergs Grigorijs
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 JurZ3042 Zemes ierīcības projektēšana I Bp Lab.darbi
03.10.2022-25.12.2022
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
03.10.2022-25.12.2022
Lekc./lab.d.
Klabere-Kalvāne Anete
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lab.darbi
03.10.2022-27.11.2022
Goldbergs Grigorijs
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
31.10.2022-25.12.2022
Lekc./lab.d. BISK
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3042 Zemes ierīcības projektēšana I Bp Lab.darbi
03.10.2022-30.10.2022
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
03.10.2022-25.12.2022
Lekc./lab.d.
Klabere-Kalvāne Anete
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3142 Fotogrammetrija un tālizpēte Bp Lab.darbi
03.10.2022-27.11.2022
Goldbergs Grigorijs
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
03.10.2022-25.12.2022
Lekc./lab.d. BISK
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3044 Nekustamā īpašuma vērtēšana II Bp Lekcija
03.10.2022-25.12.2022
Lekc./lab.d.
Klabere-Kalvāne Anete
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 BūvZ3148 3D modelēšana un printēšana Bb Lekcija
03.10.2022-25.12.2022
Lekc./lab.d. BISK
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19