Atpakaļ

G0405 Lauksaimniecības inženierzinātne Maģistra
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Visas apakšprog. Ener-Enerģētika LauMeh-Lauksaimniecības tehnoloģijas un tehnika MasPrR-Mašīnu projektēšanas un ražošana SpekSr-Spēkrati un serviss
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ener5014 Siltumenerģētikas speckurss B Lekcija
Ener a.prg.
Šeļegovskis Raimunds
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ5113 Kūtsmēslu izvākšana un uzkrāšana B Lekcija
LauMeh a.prg.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VidZ5028 Lauksaimniecības inženierzinātne un vide A Lekcija
05.09.2022-06.11.2022
Berjoza Dainis
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

VidZ5028 Lauksaimniecības inženierzinātne un vide A Lekcija
07.11.2022-04.12.2022
Priekulis Juris
215. aud. (. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

VidZ5028 Lauksaimniecības inženierzinātne un vide A Lekcija
05.12.2022-25.12.2022
Vārtukapteinis Kaspars
215. aud. (. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Ener5014 Siltumenerģētikas speckurss B Prakt.darbi
Ener a.prg.
Šeļegovskis Raimunds
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ5113 Kūtsmēslu izvākšana un uzkrāšana B Lekcija
LauMeh a.prg.
Mangalis Māris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VidZ5028 Lauksaimniecības inženierzinātne un vide A Prakt.darbi
05.09.2022-02.10.2022
Berjoza Dainis
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

VidZ5028 Lauksaimniecības inženierzinātne un vide A Lab.darbi
03.10.2022-06.11.2022
Berjoza Dainis
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

VidZ5028 Lauksaimniecības inženierzinātne un vide A Prakt.darbi
07.11.2022-20.11.2022
Priekulis Juris
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

VidZ5028 Lauksaimniecības inženierzinātne un vide A Lab.darbi
21.11.2022-04.12.2022
Priekulis Juris
215. aud. (. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

VidZ5028 Lauksaimniecības inženierzinātne un vide A Prakt.darbi
05.12.2022-18.12.2022
Vārtukapteinis Kaspars
215. aud. (. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

VidZ5028 Lauksaimniecības inženierzinātne un vide A Lab.darbi
19.12.2022-25.12.2022
Vārtukapteinis Kaspars
215. aud. (. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Ener5004 Energoekonomika lauksaimniecībā B Lekcija
Ener a.prg.
Laizāns Aigars
516. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ5113 Kūtsmēslu izvākšana un uzkrāšana B Prakt.darbi
LauMeh a.prg.
Mangalis Māris
352. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ5013 Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas B Lekcija
SpekSr a.prg.
Rotgalve-Birziete Dace
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ6003 Mehānismu datorprojektēšana B Lekcija
MasPrR a.prg.
Šmits Mareks
407. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ5116 Slaukšana un piena pirmapstrāde B Lekcija
LauMeh a.prg.
Mangalis Māris
352. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Ener5004 Energoekonomika lauksaimniecībā B Prakt.darbi
Ener a.prg.
Laizāns Aigars
516. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ5013 Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas B Prakt.darbi
SpekSr a.prg.
Rotgalve-Birziete Dace
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ6003 Mehānismu datorprojektēšana B Prakt.darbi
MasPrR a.prg.
Šmits Mareks
407. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ5116 Slaukšana un piena pirmapstrāde B Lekcija
LauMeh a.prg.
Mangalis Māris
352. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 MašZ5030 CNC darbgaldi B Lekcija
MasPrR, SpekSr a.prg.
05.09.2022-30.10.2022
Lāceklis-Bertmanis Jānis
216. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ5030 CNC darbgaldi B Prakt.darbi
MasPrR, SpekSr a.prg.
31.10.2022-25.12.2022
Lāceklis-Bertmanis Jānis
216. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ener4018 Energonesēji un energoresursi B Lekcija
Ener a.prg.
Bērziņš Jānis
516. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ5008 Satiksmes vadība un modelēšana B Lekcija
SpekSr a.prg.
Šmigins Ruslans
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ5006 Griezējinstrumentu ražošana B Lekcija
MasPrR a.prg.
Ziemelis Mārtiņš
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ5116 Slaukšana un piena pirmapstrāde B Prakt.darbi
LauMeh a.prg.
Mangalis Māris
352. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 MašZ5030 CNC darbgaldi B Prakt.darbi
MasPrR, SpekSr a.prg.
Lāceklis-Bertmanis Jānis
216. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ener4018 Energonesēji un energoresursi B Prakt.darbi
Ener a.prg.
Bērziņš Jānis
516. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ5008 Satiksmes vadība un modelēšana B Lekcija
SpekSr a.prg.
05.09.2022-30.10.2022
Šmigins Ruslans
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

TraZ5008 Satiksmes vadība un modelēšana B Prakt.darbi
SpekSr a.prg.
31.10.2022-25.12.2022
Šmigins Ruslans
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ5006 Griezējinstrumentu ražošana B Lekcija
MasPrR a.prg.
05.09.2022-30.10.2022
Ziemelis Mārtiņš
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ5006 Griezējinstrumentu ražošana B Prakt.darbi
MasPrR a.prg.
31.10.2022-27.11.2022
Ziemelis Mārtiņš
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ5006 Griezējinstrumentu ražošana B Lab.darbi
MasPrR a.prg.
28.11.2022-25.12.2022
Ziemelis Mārtiņš
129. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 MašZ5025 Datorizētās mērsistēmas A Lekcija
Kaķītis Aivars
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ5110 Pētījumi inženierzinātnēs A Lekcija
Dukulis Ilmārs
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 MašZ5025 Datorizētās mērsistēmas A Lekcija
Kaķītis Aivars
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ5110 Pētījumi inženierzinātnēs A Lekcija
Dukulis Ilmārs
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 MašZ5025 Datorizētās mērsistēmas A Prakt.darbi
Kaķītis Aivars
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ5110 Pētījumi inženierzinātnēs A Prakt.darbi
Dukulis Ilmārs
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 MašZ5025 Datorizētās mērsistēmas A Lab.darbi
Kaķītis Aivars
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ5110 Pētījumi inženierzinātnēs A Prakt.darbi
Dukulis Ilmārs
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5