Atpakaļ

G0216 Ilgtspējīga lauksaimniecība Bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem.
Visas apakšprog. IAPR-Ilgtspējīga augu produkcijas ražošana
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
09.30-10.15 LauZ3184 Pētījumu metodika un biostatistika A Lekcija
12.09.2022-02.10.2022
Lecture/Practical work.
Ruska Diāna
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3184 Pētījumu metodika un biostatistika A Lekcija
10.10.2022-04.12.2022
Lecture/Practical work.
Paura Līga
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3184 Pētījumu metodika un biostatistika A Lekcija
05.12.2022-25.12.2022
Lecture/Practical work.
Ruska Diāna
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3184 Pētījumu metodika un biostatistika A Lekcija
03.10.2022-09.10.2022
Lecture/Practical work.
Ruska Diāna
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3185 Augu fizioloģija II un biotehnoloģija B Lekcija
IAPR a.prg.
Lecture/Practical work.
Lācis Gunārs, Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
10.30-11.15 LauZ3184 Pētījumu metodika un biostatistika A Lekcija
12.09.2022-02.10.2022
Lecture/Practical work.
Ruska Diāna
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3184 Pētījumu metodika un biostatistika A Lekcija
10.10.2022-04.12.2022
Lecture/Practical work.
Paura Līga
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3184 Pētījumu metodika un biostatistika A Lekcija
05.12.2022-25.12.2022
Lecture/Practical work.
Ruska Diāna
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3184 Pētījumu metodika un biostatistika A Lekcija
03.10.2022-09.10.2022
Lecture/Practical work.
Ruska Diāna
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon3130 Reklāmas kampaņu realizācija C Lekcija
12.09.2022-25.12.2022
Lecture/Practical work. Svetes street 18.ESAF, room 432
Zēverte-Rivža Sandija
LauZ3185 Augu fizioloģija II un biotehnoloģija B Lekcija
IAPR a.prg.
Lecture/Practical work.
Lācis Gunārs, Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
HidZ3193 Ūdenssaimniecība: nosusināšana un apūdeņošana B Lekcija
IAPR a.prg.
26.09.2022-18.12.2022
Abramenko Kaspars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 LauZ3184 Pētījumu metodika un biostatistika A Lekcija
12.09.2022-02.10.2022
Lecture/Practical work.
Ruska Diāna
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3184 Pētījumu metodika un biostatistika A Lekcija
10.10.2022-04.12.2022
Lecture/Practical work.
Paura Līga
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3184 Pētījumu metodika un biostatistika A Lekcija
05.12.2022-25.12.2022
Lecture/Practical work.
Ruska Diāna
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3184 Pētījumu metodika un biostatistika A Lekcija
03.10.2022-09.10.2022
Lecture/Practical work.
Ruska Diāna
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon3130 Reklāmas kampaņu realizācija C Lekcija
12.09.2022-25.12.2022
Lecture/Practical work. Svetes street 18.ESAF, room 432
Zēverte-Rivža Sandija
LauZ3185 Augu fizioloģija II un biotehnoloģija B Lekcija
IAPR a.prg.
Lecture/Practical work.
Lācis Gunārs, Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
HidZ3193 Ūdenssaimniecība: nosusināšana un apūdeņošana B Lekcija
IAPR a.prg.
26.09.2022-18.12.2022
Abramenko Kaspars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 LauZ3184 Pētījumu metodika un biostatistika A Lekcija
12.09.2022-02.10.2022
Lecture/Practical work.
Ruska Diāna
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3184 Pētījumu metodika un biostatistika A Lekcija
10.10.2022-04.12.2022
Lecture/Practical work.
Paura Līga
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3184 Pētījumu metodika un biostatistika A Lekcija
05.12.2022-25.12.2022
Lecture/Practical work.
Ruska Diāna
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3184 Pētījumu metodika un biostatistika A Lekcija
03.10.2022-09.10.2022
Lecture/Practical work.
Ruska Diāna
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3180 Lauksaimniecības sistēmas B Lekcija
IAPR a.prg.
19.09.2022-30.10.2022
Lecture/Practical work.
Jermušs Aivars
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3179 Augsnes apstrādes sistēmas augkopībā un dārzkopībā B Lekcija
IAPR a.prg.
31.10.2022-11.12.2022
Jermušs Aivars
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3185 Augu fizioloģija II un biotehnoloģija B Lekcija
IAPR a.prg.
Lecture/Practical work.
Lācis Gunārs, Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
HidZ3193 Ūdenssaimniecība: nosusināšana un apūdeņošana B Lekcija
IAPR a.prg.
26.09.2022-18.12.2022
Abramenko Kaspars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 LauZ3184 Pētījumu metodika un biostatistika A Lekcija
05.12.2022-25.12.2022
Lecture/Practical work.
Ruska Diāna
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3184 Pētījumu metodika un biostatistika A Lekcija
03.10.2022-09.10.2022
Lecture/Practical work.
Ruska Diāna
206. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3180 Lauksaimniecības sistēmas B Lekcija
IAPR a.prg.
19.09.2022-30.10.2022
Lecture/Practical work.
Jermušs Aivars
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3179 Augsnes apstrādes sistēmas augkopībā un dārzkopībā B Lekcija
IAPR a.prg.
31.10.2022-11.12.2022
Jermušs Aivars
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3185 Augu fizioloģija II un biotehnoloģija B Lekcija
IAPR a.prg.
Lecture/Practical work.
Lācis Gunārs, Alsiņa Ina
15. aud. (1. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
14.30-15.15 LauZ3182 Ilgtspējīgas lauksaimniecības politika A Lekcija
Lecture/Practical work.
Līcīte Ieva
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3180 Lauksaimniecības sistēmas B Lekcija
IAPR a.prg.
19.09.2022-30.10.2022
Lecture/Practical work.
Jermušs Aivars
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3179 Augsnes apstrādes sistēmas augkopībā un dārzkopībā B Lekcija
IAPR a.prg.
31.10.2022-11.12.2022
Jermušs Aivars
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3085 Zirga un jātnieka sagatavošanas pamati C Lekcija
Kļaviņa-Blekte Iveta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 LauZ3182 Ilgtspējīgas lauksaimniecības politika A Lekcija
Lecture/Practical work.
Līcīte Ieva
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3180 Lauksaimniecības sistēmas B Lekcija
IAPR a.prg.
19.09.2022-30.10.2022
Lecture/Practical work.
Jermušs Aivars
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3179 Augsnes apstrādes sistēmas augkopībā un dārzkopībā B Lekcija
IAPR a.prg.
31.10.2022-11.12.2022
Jermušs Aivars
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3085 Zirga un jātnieka sagatavošanas pamati C Lekcija
Kļaviņa-Blekte Iveta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 LauZ3182 Ilgtspējīgas lauksaimniecības politika A Lekcija
Lecture/Practical work.
Līcīte Ieva
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3180 Lauksaimniecības sistēmas B Lekcija
IAPR a.prg.
19.09.2022-30.10.2022
Lecture/Practical work.
Jermušs Aivars
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3179 Augsnes apstrādes sistēmas augkopībā un dārzkopībā B Lekcija
IAPR a.prg.
31.10.2022-11.12.2022
Jermušs Aivars
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3085 Zirga un jātnieka sagatavošanas pamati C Lekcija
Kļaviņa-Blekte Iveta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2